Zasady recenzowania i recenzenci

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. Stosowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
3. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
– bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
– relacje podległości zawodowej,
– bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
5. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
6. Raz w roku, w ostatnim numerze, publikowana jest lista recenzentów. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

Formularz recenzji (format doc)

Wykaz recenzentów

W roku 2023 teksty zgłaszane do „Państwa i Społeczeństwa” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:

dr Elżbieta Antos
dr Klaudia Bednarek
dr Małgorzata Biskup
dr hab. Łukasz Dobrek
dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ
dr Piotr Golec
dr Marta Hreńczuk
dr Anna Kędziora
dr hab. Małgorzata Kuśpit, prof. UMCS
dr hab. n.med. Tomasz Łoziński, prof. UR
dr hab. Sylwia Łukasiewicz
dr hab. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ
dr hab. Monika Mazurek, prof. UP
dr hab. Jerzy Mituś
dr hab. Dariusz Mucha, prof. AWF
dr Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz
dr Małgorzata Opydo-Chanek
prof. zw. dr hab. Stanisław Palka
dr hab. Anna Polus, prof. UJ
dr Oleksi Potapov
prof. dr hab. Piotr Przybyłowski
dr hab. Dorota Sobczyk
dr Lucyna Sochacka
dr Anna Jolanta Szczygielska-Babiuch
dr Sylwia Wiśniowska-Śmiałek
dr Iwona Zaczyk
dr Halina Romualda Zięba

W roku 2022 teksty zgłaszane do „Państwa i Społeczeństwa” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:

dr Coby Anema Jong
dr Anna Blak-Kaleta
dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK
prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski
dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ
dr Halina Goszcz
prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
dr Marta Hreńczuk
dr hab. Helena Kaducakova
dr Agata Kolasa-Skiba
dr hab. Piotr Kopiński, prof. KAAFM
dr hab. Paweł Król, prof. UR
prof. dr hab. Józef Krzysiek
dr Magdalena Kwak
dr Bogumiła Lubińska-Żądło
dr hab. Agnieszka Mazur Biały, prof. UJ
dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, prof. GUM
dr hab. Jerzy W. Mituś
dr Mariá Nováková
dr Ireneusz Ostrowski
dr hab. Maciej Pastuszczak
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK.
dr Sylwia Sekta
dr hab. Dorota Sobczyk
dr inż. arch. Agnieszka Starzyk
dr Dominika Sznajder
dr Krzysztof W. Walczewski
dr hab. Hubert Wolski, prof. PPUZ w Nowym Targu
dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. KAAFM
dr Halina Romualda Zięba

W roku 2021 teksty zgłaszane do „Państwa i Społeczeństwa” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:

prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz
dr n. med. Aleksandra Grela Wojewoda
prof. dr hab. Ryszard Gryglewski
dr n. med. Ewa Iwańska
dr hab. n. med. Andrzej Komorowski, prof. UR
dr n. med. Maksymilian Kruczała
dr n. med. Wojciech Łobaziewicz
prof. dr hab. n. med. Jerzy Mituś
prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka
prof. zw. dr hab. Stanisław Palka
dr n. med. Mirosława Puskugoklu
lek. med. Łukasz Trybalski
dr hab. n. med. Janusz Włodarczyk
dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw. KAAFM

W roku 2020 teksty zgłaszane do „Państwa i Społeczeństwa” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:

dr hab. Jolanta Baran, prof. UP
dr Katarzyna Barani
dr hab. Krystyna Barłóg, prof. UR
dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK
dr Jolanta Anna Dardzińska
prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko
dr Zygmunt Domagała
dr Piotr Faron
prof. dr hab. Michał Grąt
prof. dr hab. Ryszard Gryglewski
prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
dr Marcin Jędryka
prof. dr hab. Jakub Kenig
dr Michał Kisielewski
dr hab Tomasz Kluz
dr hab. Joanna Kobza
dr Witold Ligęza
dr Wojciech Łobaziewicz
prof. dr hab. inż. arch. Robert Masztalski
dr Jerzy Mituś
dr hab. inż. arch. Maciej Motak
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
dr Krzysztof Piotrowski
dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK
dr Marta Sidaway
dr Michał Solecki
prof. dr hab. Andrzej Stelmach
dr hab. Andrzej Suchanowski
dr hab. med. Antoni Szczepanik

W roku 2019 teksty zgłaszane do „Państwa i Społeczeństwa” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:

dr Agata Baranowska
dr Marcin Basiak
dr Jacek Bednarek
prof. Ilona Biernacka-Ligęza
prof. dr hab. Agnieszka Brodowska
dr Magdalena Cemel
dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek
dr Agnieszka Cierniak
prof. dr hab. Szczepan Cofta
dr Marta Curyło
dr Justyna Cwajda-Białasik
dr Jolanta Anna Dardzińska
dr Agnieszka Doryńska
dr Anna Drogosz
dr Ewelina Fic
prof. dr hab. Ignacy Fiut
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
dr hab. Michał Głowacki
dr Dagmara Głuszek-Szafraniec
dr hab. Anna Goc
dr Bożena Gorzkowicz
dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich. prof. PK
dr Agnieszka Hernik
dr Dominika Jamioł
prof. dr hab. Jan Karczewski
dr hab. Joanna Kobza
dr hab. Piotr Kopiński
dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska
prof. dr hab. Józef Krzysiek
dr inż. Renata Krzyszycha
prof. dr hab. Andrzej Kurylak
dr hab. Dorota Lemańska
dr hab. Arkadiusz Lewicki
dr Janusz Ligęza
dr Anna Łysak-Radomska
dr Tomasz Maicki
prof. dr hab. inż. arch. Robert Masztalski
dr Dominik Maślach
dr hab. Wioletta Medrzycka-Dąbrowska
dr Maria Mika
dr Paulina Mościcka
dr Tomasz Panz
prof. Zbigniew Paszkowski
prof. dr hab. Paweł Pencakowski
dr inż. Renata Pietrzak-Fiećko
dr Krystyna Piskorz-Ogórek
dr hab. Dorota Polak-Jonkisz
dr inż. arch. Kingę Racoń-Leja
dr Marta Rorat
dr Łukasz Salski
dr hab. Agnieszka Samochowiec
dr Tomasz Senderek
dr Katarzyna Sękowska Kozłowska
dr Lucyna Ścisło
dr Rafał Trąbka
dr Diana Wasiluk
dr Andrzej Ząbek
dr Joanna Zdanowska

W roku 2018 artykuły zgłaszane do „Państwa i Społeczeństwa” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:

prof. dr hab. n. med Adam Araszkiewicz
dr hab. Monika Augustyniak
dr n. med. Anna Maria Barciszewska
prof. dr hab. n. med. Marek Barczyński
dr n. med. Marcin Basiak
dr Agnieszka Bojko
dr hab. n. med Joanna Bonior
prof. dr hab. n. med. Leszek Bryniarski
dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek
dr Agnieszka Cierniak
prof. dr hab. Jacek Cupryś
dr Wojciech Czajkowski
dr hab. Mariola Dorecka
prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa
dr hab. n. med. Jerzy Dropiński
dr hab. Maciej Duplaga
prof. dr hab. Mirosław Filiciak
prof. dr hab. Ignacy Fiut
dr Andrzej Galbarczyk
prof. dr hab. Andrzej Gamian
dr hab. Anna Goc
dr Maja Grabacka
dr hab. inż. arch. Hanna Grabowska-Pałecka
dr n. med. Elżbieta Grześk
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk
dr Agata Grzywacz-Kisielewska
dr n. med. Piotr Hydzik
dr Agnieszka Jankowicz-Szymańska
prof. dr hab. n. med. Jolanta Jaworek
dr hab. n. med. Sławomir Jeka
dr Aneta Kaniak-Golik
dr Dorota Kopacz
dr hab. n. med. Mariusz Korkosz
dr n. med. Olga Kruszelnicka
prof. dr hab. n. med. Robert Krysiak
dr hab. Joanna Kubicz, prof. ASP
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski
dr Janusz Ligęza
dr Marcin Łuszczyk
dr n. med. Piotr Maciukiewicz
dr n. med. inż. Bartłomiej Matejko
prof. dr hab. Lucjan Miś
dr Ilona Nenko
dr hab. n.med. Anita Olczak
prof. dr hab. Zbigniew Paszkowski
dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP
dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Rytlewski
dr hab. med. Jacek Sein Anand
dr hab. Agnieszka Siomek-Górecka
dr Kamila Stach
dr Agnieszka Stembalska
dr hab. n. med. Mirosław Szura
dr hab. Anna Ziomkiewicz-Wichary

W roku 2017 artykuły zgłaszane do „Państwa i Społeczeństwa” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:

prof. dr hab. n. med. Adam Araszkiewicz
prof. dr hab. n. med. Marek Barczyński
dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK
prof. dr hab. Mieczysław Dobija
prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa
ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
dr hab. inż. arch. Hanna Grabowska-Pałecka
dr n. med. Elżbieta Grześk
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk
prof. dr hab. n. med. Jolanta Jaworek
prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska
dr hab. n. med. Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska
prof. dr hab. n. med. Robert Krysiak
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski
dr n. med. Piotr Maciukiewicz
dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH
dr hab. n. med. Anita Olczak
dr hab. arch. Anna Palej
dr Tomasz Panz
dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
prof. dr hab. Hanna Rokita
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Rytlewski
prof. dr hab. Andrzej Szplit
dr hab. n. med. Mirosław Szura
dr n. med. Małgorzata Wiese

W roku 2016 artykuły zgłaszane do „Państwa i Społeczeństwa” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:

prof. dr hab. Marcin Barczyński
dr hab. n. med. Leszek Brongel
dr Wojciech Czajkowski
dr Grażyna Dębska
dr hab. Aleksander Garlicki
prof. zw. dr hab. n. med. Waldemar Hładki
prof. nadzw. UMCS, dr hab. Jarosław Krajka
prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski
dr hab. Magdolna Láczay
prof. dr hab. Dorota Lemańska
prof. dr hab. Andrzej Łyda
prof. Grażyna Makiełło-Jarża
dr hab. Mariann Móré
dr Arnikó Nagy
ks. prof. dr hab. Marian Nowak
prof. zw. dr hab. Stanisław Palka
prof. dr hab. Krzysztof Rytlewski
ks. prof. zw. dr hab. Józef Stala
dr hab. Wojciech Trąbka
dr hab. Wojciech Wysocki
dr Iwona Zaczyk
dr hab. Zbigniew Żuber

W roku 2015 artykuły zgłaszane do „Państwa i Społeczeństwa” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:

prof. dr hab. Monika Jagielska
prof. dr hab. Zbigniew Rudnicki
prof. nadzw. UWr dr hab. Jacek Mazurkiewicz
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski
dr hab. Wojciech Trąbka
dr hab. Sławomir Kroczka
dr hab. Anna Krygowska-Wajs
dr hab. Krzysztof Rytlewski
prof. dr hab. Waldemar Hładki
dr hab. Leszek Brongel
dr Wojciech Czajkowski
prof. dr hab. Lucjan Kocik
dr Dariusz Kasprzycki

W roku 2014 artykuły zgłaszane do „Państwa i Społeczeństwa” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:

prof. dr hab. Jan Rymarczyk
prof. dr hab. Leszek Wilk
prof. dr hab. Waldemar Hładki
prof. dr hab. Andrzej Szplit
prof. dr hab. Hieronim Kubiak
prof. dr hab. Lucjan Kocik
dr hab. Stanisław Kwiatkowski
dr hab. Danuta Zarzycka
dr hab. Joanna Dzwończyk
dr Anna Golonka
dr Małgorzata Kryczka
dr Wojciech Czajkowski
mgr Helena Ciborowska

W roku 2013 artykuły zgłaszane do „Państwa i Społeczeństwa” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:

prof. dr hab Jan Czaja,
dr hab. Małgorzata Duda,
prof. nadzw. dr hab. Bożena Grochmal-Bach,
dr Dariusz Grzonka,
prof. zw. dr hab. Waldemar Hładki,
prof. dr hab. Zygfryd Juczyński,
prof. zw. dr hab. Lucjan Kocik,
dr hab. Stanisław Kwiatkowski,
prof. nadzw. dr hab. Leszek Pawłowski,
dr hab. prof. UW Arkadiusz Sołtysiak,
prof. dr hab. n. med. Krystyna Sosada,
dr hab. Wojciech Trąbka,
dr hab. Antoni Wontorczyk

W roku 2012 artykuły zgłaszane do „Państwa i Społeczeństwa” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:

ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski,
prof. nadzw. dr hab. Zbigniew B. Rudnicki,
dr hab. UP Czesława Piecuch,
dr hab. n. med. Jerzy Sułko,
dr hab. Dariusz Adamek,
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz,
prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Cegielski,
dr hab. Katarzyna Grzybczyk,
prof. zw. dr hab. Mariola Flis,
dr Helena Franaszek,
prof. nadzw. dr hab. Bożena Grochmal-Bach,
dr hab. Antoni Wontorczyk

.