ROCZNIK 2018

Państwo i Społeczeństwo, 2018 nr 1, Teoretyczne i praktyczne aspekty grywalizacji.
Pod redakcją Joanny Aksman, Joanny Bierówki. Kraków 2018

Państwo i Społeczeństwo, 2018 nr 2, Architektoniczne dialogi.
Pod redakcją Katarzyny Banasik-Petri. Kraków 2018

Państwo i Społeczeństwo, 2018 nr 3, Medycyna i zdrowie publiczne.
Pod redakcją Piotra Kopińskiego. Kraków 2018

Państwo i Społeczeństwo, 2018 nr 4, Wykluczenie społeczne i marginalizacja a zdrowie psychiczne i somatyczne.
Pod redakcją Małgorzaty Leśniak. Kraków 2018

ROCZNIK 2015

Państwo i Społeczeństwo, 2015 nr 1
Pod redakcją Bogusławy Gneli i Katarzyny Pokornej-Ignatowicz, Kraków 2015

Państwo i Społeczeństwo, 2015 nr 2, Służby Mundurowe: organizacja pracy, stres i wypalenie zawodowe.
Pod redakcją Małgorzaty Leśniak, Kraków 2015

Państwo i Społeczeństwo, 2015 nr 3, Medycyna i zdrowie publiczne.
Pod redakcją Filipa Gołkowskiego, Kraków 2015

Państwo i Społeczeństwo, 2015 nr 4, Edukacja – wychowanie – rodzina.
Pod redakcją Małgorzaty Leśniak, Kraków 2015

ROCZNIK 2014

Państwo i Społeczeństwo, 2014 nr 1, Medycyna i zdrowie publiczne
Pod redakcją Filipa Gołkowskiego, Kraków 2014
- zobacz Spis treści

Państwo i Społeczeństwo, 2014 nr 2, Przemoc: Jej przejawy i metody przezwyciężania.
Pod redakcją Marii Kliś, Kraków 2014
- zobacz Spis treści

Państwo i Społeczeństwo, 2014 nr 3, Elementy społecznej odpowiedzialności biznesu - zarządzanie innowacyjnością i bezpieczeństwem pracy
Pod redakcją Dariusza Fatuły, Kraków 2014
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrane artykuły:
Anna Kremel: Innowacyjność w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy jako czynnik rozwoju biznesu
Rafał Przeciszowski: Kompetencje innowacyjne dla rozwoju bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie
Pobierz cały numer

Państwo i Społeczeństwo, 2014 nr 4
Pod redakcją Marka Lubelskiego, Kraków 2014
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrane artykuły:
Krzysztof Jachim: Izolacyjny system reintegracji społecznej dla sprawców przestępstw seksualnych w stosunku do nieletnich, w świetle przepisów obowiązującego prawa
Patrycja Wójtowicz: Znamiona typów czynów zabronionych dotyczących utrzymywania kontaktów seksualnych z małoletnim w polskich kodeksach karnych – ujęcie przekrojowe
Pobierz cały numer

ROCZNIK 2013

Państwo i Społeczeństwo, 2013 nr 1, Medycyna i zdrowie publiczne
Pod redakcją Filipa Gołkowskiego, Kraków 2013
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrane artykuły:
Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz, Władysław Pajdak: Porównanie aktywności esterazy aspirynowej i cholinesterazy w grupach osób zdrowych i chorych.
Anna Rej-Kietla, Agnieszka Huras, Sandra Kryska: Problematyka roszczeń dotyczących „złego urodzenia” w polskim orzecznictwie.

Państwo i Społeczeństwo, 2013 nr 2
Pod redakcją Andrzeja Mirskiego, Kraków 2013
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrany artykuł:
Joanna Zyznawska: Młodzież środowisk patologicznych wobec cierpienia człowieka chorego.

Państwo i Społeczeństwo, 2013 nr 3, Konteksty rodziny
Pod redakcją Małgorzaty Leśniak, Kraków 2013
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrane artykuły:
Anna Cygan: Przemoc psychiczna wobec partnerki w związkach intymnych.
Bernard Szatkowski: Instrumenty wsparcia rodziny – ujęcie porównawcze rozwiązań przyjętych w Polsce i USA

Państwo i Społeczeństwo, 2013 nr 4
Pod redakcją Agnieszki Gajdy i Jacka M. Majchrowskiego, Kraków 2013
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrane artykuły:
Anna Kargol: Stanisław Szukalski’s Neoslavic Art and Politics
Zbigniew Pasek: Zbawienie i natura – pytanie o projekt antropologiczny neopogaństwa

ROCZNIK 2012

Państwo i Społeczeństwo, 2012 nr 1
Pod redakcją Zbigniewa Pucka, Kraków 2012
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrane artykuły:
Stanisław Gałkowski, Agnieszka Gałkowska: Personalizacja polityki
Kazimierz Z. Sowa: Obywatel w państwie. Kilka uwag o typach ładu zbiorowego i społeczeństwie polskim

Państwo i Społeczeństwo, 2012 nr 2, Problemy Nauk Medycznych
Pod redakcją Filipa Gołkowskiego i Stanisława Kwiatkowskiego, Kraków 2012
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrane artykuły:
Magdalena Jurzak, Anna Goździalska, Grażyna Dębska: Keloidy – łagodne nowotwory tkanki łącznej powstające w wyniku zaburzeń gojenia
Magdalena Kowalczyk: Opieka paliatywna jako jedna z form opieki nad pacjentem terminalnie chorym

Państwo i Społeczeństwo, 2012 nr 3
Pod redakcją Jacka M. Majchrowskiego, Kraków 2012
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrane artykuły:
Jacek Z. Szwaja: Formy działania jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do pieczy zastępczej
Dominik Jaśkowiec: Wpływ rad dzielnic na politykę władz samorządowych Krakowa – analiza na wybranych przykładach

Państwo i Społeczeństwo, 2012 nr 4, Szanse i wyzwania społeczne w okresie wychodzenia z kryzysu
Pod redakcją Andrzeja Mirskiego, Kraków 2012
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrany artykuł:
Mariusz Parlicki: Poradnictwo obywatelskie jako aktywizacyjna forma pomocy oferowana jednostkom i rodzinom