ROCZNIK 2023

Państwo i Społeczeństwo, 2023 nr 1, Medycyna i zdrowie publiczne.
Pod redakcją Ireny Milaniak i Grażyny Dębskiej. Kraków 2023

Państwo i Społeczeństwo, 2023 nr 2, Rozwijanie zdolności i uzdolnień dzieci w wieku szkolnym.
Pod redakcją Joanny Aksman. Kraków 2023

ROCZNIK 2022

Państwo i Społeczeństwo, 2022 nr 1, Medycyna i zdrowie publiczne.
Pod redakcją Ireny Milaniak i Grażyny Dębskiej. Kraków 2022

Państwo i Społeczeństwo, 2022 nr 2, Architektura Dalekiego Wschodu
Pod redakcją Katarzyny Banasik-Petri. Kraków 2022

ROCZNIK 2021

Państwo i Społeczeństwo, 2021 nr 1, Medycyna i zdrowie publiczne.
Pod redakcją Andrzeja L. Komorowskiego. Kraków 2021

Państwo i Społeczeństwo, 2021 nr 2, Edukacja i wychowanie w dobie pandemii – refleksje i inicjatywy.
Pod redakcją Joanny Aksman i Krystyny Grzesiak. Kraków 2021

ROCZNIK 2020

Państwo i Społeczeństwo, 2020 nr 1, Społeczeństwo i niepełnosprawność.
Pod redakcją Joanny Konarskiej. Kraków 2020

Państwo i Społeczeństwo, 2020 nr 2, Medycyna i zdrowie publiczne.
Pod redakcją Andrzeja Komorowskiego. Kraków 2020

Państwo i Społeczeństwo, 2020 nr 3, Architektura i sztuka.
Pod redakcją Katarzyny Banasik-Petri. Kraków 2020

Państwo i Społeczeństwo, 2020 nr 4, Medycyna i zdrowie publiczne.
Pod redakcją Andrzeja L. Komorowskiego. Kraków 2020

ROCZNIK 2019

Państwo i Społeczeństwo, 2019 nr 1, Medycyna i zdrowie publiczne.
Pod redakcją Piotra Kopińskiego i Małgorzaty Kalemby-Drożdż. Kraków 2019

Państwo i Społeczeństwo, 2019 nr 2, Komunikacja polityczna a społeczna odpowiedzialność mediów.
Pod redakcją Katarzyny Pokornej-Ignatowicz i Dariusza Barana. Kraków 2019

Państwo i Społeczeństwo, 2019 nr 3, Architektura a natura.
Pod redakcją Katarzyny Banasik-Petri. Kraków 2019

Państwo i Społeczeństwo, 2019 nr 4, Medycyna i zdrowie publiczne.
Pod redakcją Piotra Kopińskiego i Małgorzaty Kalemby-Drożdż. Kraków 2019

ROCZNIK 2018

Państwo i Społeczeństwo, 2018 nr 1, Teoretyczne i praktyczne aspekty grywalizacji.
Pod redakcją Joanny Aksman, Joanny Bierówki. Kraków 2018

Państwo i Społeczeństwo, 2018 nr 2, Architektoniczne dialogi.
Pod redakcją Katarzyny Banasik-Petri. Kraków 2018

Państwo i Społeczeństwo, 2018 nr 3, Medycyna i zdrowie publiczne.
Pod redakcją Piotra Kopińskiego. Kraków 2018

Państwo i Społeczeństwo, 2018 nr 4, Wykluczenie społeczne i marginalizacja a zdrowie psychiczne i somatyczne.
Pod redakcją Małgorzaty Leśniak. Kraków 2018

ROCZNIK 2015

Państwo i Społeczeństwo, 2015 nr 1
Pod redakcją Bogusławy Gneli i Katarzyny Pokornej-Ignatowicz, Kraków 2015

Państwo i Społeczeństwo, 2015 nr 2, Służby Mundurowe: organizacja pracy, stres i wypalenie zawodowe.
Pod redakcją Małgorzaty Leśniak, Kraków 2015

Państwo i Społeczeństwo, 2015 nr 3, Medycyna i zdrowie publiczne.
Pod redakcją Filipa Gołkowskiego, Kraków 2015

Państwo i Społeczeństwo, 2015 nr 4, Edukacja – wychowanie – rodzina.
Pod redakcją Małgorzaty Leśniak, Kraków 2015

ROCZNIK 2014

Państwo i Społeczeństwo, 2014 nr 1, Medycyna i zdrowie publiczne
Pod redakcją Filipa Gołkowskiego, Kraków 2014
- zobacz Spis treści

Państwo i Społeczeństwo, 2014 nr 2, Przemoc: Jej przejawy i metody przezwyciężania.
Pod redakcją Marii Kliś, Kraków 2014
- zobacz Spis treści

Państwo i Społeczeństwo, 2014 nr 3, Elementy społecznej odpowiedzialności biznesu - zarządzanie innowacyjnością i bezpieczeństwem pracy
Pod redakcją Dariusza Fatuły, Kraków 2014
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrane artykuły:
Anna Kremel: Innowacyjność w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy jako czynnik rozwoju biznesu
Rafał Przeciszowski: Kompetencje innowacyjne dla rozwoju bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie
Pobierz cały numer

Państwo i Społeczeństwo, 2014 nr 4
Pod redakcją Marka Lubelskiego, Kraków 2014
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrane artykuły:
Krzysztof Jachim: Izolacyjny system reintegracji społecznej dla sprawców przestępstw seksualnych w stosunku do nieletnich, w świetle przepisów obowiązującego prawa
Patrycja Wójtowicz: Znamiona typów czynów zabronionych dotyczących utrzymywania kontaktów seksualnych z małoletnim w polskich kodeksach karnych – ujęcie przekrojowe
Pobierz cały numer

ROCZNIK 2013

Państwo i Społeczeństwo, 2013 nr 1, Medycyna i zdrowie publiczne
Pod redakcją Filipa Gołkowskiego, Kraków 2013
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrane artykuły:
Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz, Władysław Pajdak: Porównanie aktywności esterazy aspirynowej i cholinesterazy w grupach osób zdrowych i chorych.
Anna Rej-Kietla, Agnieszka Huras, Sandra Kryska: Problematyka roszczeń dotyczących „złego urodzenia” w polskim orzecznictwie.

Państwo i Społeczeństwo, 2013 nr 2
Pod redakcją Andrzeja Mirskiego, Kraków 2013
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrany artykuł:
Joanna Zyznawska: Młodzież środowisk patologicznych wobec cierpienia człowieka chorego.

Państwo i Społeczeństwo, 2013 nr 3, Konteksty rodziny
Pod redakcją Małgorzaty Leśniak, Kraków 2013
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrane artykuły:
Anna Cygan: Przemoc psychiczna wobec partnerki w związkach intymnych.
Bernard Szatkowski: Instrumenty wsparcia rodziny – ujęcie porównawcze rozwiązań przyjętych w Polsce i USA

Państwo i Społeczeństwo, 2013 nr 4
Pod redakcją Agnieszki Gajdy i Jacka M. Majchrowskiego, Kraków 2013
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrane artykuły:
Anna Kargol: Stanisław Szukalski’s Neoslavic Art and Politics
Zbigniew Pasek: Zbawienie i natura – pytanie o projekt antropologiczny neopogaństwa

ROCZNIK 2012

Państwo i Społeczeństwo, 2012 nr 1
Pod redakcją Zbigniewa Pucka, Kraków 2012
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrane artykuły:
Stanisław Gałkowski, Agnieszka Gałkowska: Personalizacja polityki
Kazimierz Z. Sowa: Obywatel w państwie. Kilka uwag o typach ładu zbiorowego i społeczeństwie polskim

Państwo i Społeczeństwo, 2012 nr 2, Problemy Nauk Medycznych
Pod redakcją Filipa Gołkowskiego i Stanisława Kwiatkowskiego, Kraków 2012
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrane artykuły:
Magdalena Jurzak, Anna Goździalska, Grażyna Dębska: Keloidy – łagodne nowotwory tkanki łącznej powstające w wyniku zaburzeń gojenia
Magdalena Kowalczyk: Opieka paliatywna jako jedna z form opieki nad pacjentem terminalnie chorym

Państwo i Społeczeństwo, 2012 nr 3
Pod redakcją Jacka M. Majchrowskiego, Kraków 2012
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrane artykuły:
Jacek Z. Szwaja: Formy działania jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do pieczy zastępczej
Dominik Jaśkowiec: Wpływ rad dzielnic na politykę władz samorządowych Krakowa – analiza na wybranych przykładach

Państwo i Społeczeństwo, 2012 nr 4, Szanse i wyzwania społeczne w okresie wychodzenia z kryzysu
Pod redakcją Andrzeja Mirskiego, Kraków 2012
- zobacz Spis treści
- zobacz wybrany artykuł:
Mariusz Parlicki: Poradnictwo obywatelskie jako aktywizacyjna forma pomocy oferowana jednostkom i rodzinom

ROCZNIK 2010

Państwo i Społeczeństwo, 2010 nr 1, Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej
Pod redakcją Heleny Franaszek, Kraków 2010
- zobacz Spis treści

Państwo i Społeczeństwo, 2010 nr 2,
Pod redakcją Stanisława Kiliana, Kraków 2010
- zobacz Spis treści

Państwo i Społeczeństwo, 2010 nr 3, Rodzina w przestrzeni współczesności - wybrane zagadnienia
Pod redakcją Grażyny Makiełło-Jarży, Kraków 2010
- zobacz Spis treści

Państwo i Społeczeństwo, 2010 nr 4, Z problematyki odpowiedzialności prawnej
Pod redakcją Marcina Pieniążka, Kraków 2010
- zobacz Spis treści

ROCZNIK 2009

Państwo i Społeczeństwo, 2009 nr 1, Szkice z historii religii, socjologii i polityki
Pod redakcją Stanisława Kiliana, Kraków 2009
- zobacz Spis treści

Państwo i Społeczeństwo, 2009 nr 2, Szkice z socjologii, kulturoznawstwa i pedagogiki
Pod redakcją Zbigniewa Pucka, Kraków 2009
- zobacz Spis treści

Państwo i Społeczeństwo, 2009 nr 3, Prawo publiczne - zagadnienia wybrane
Pod redakcją Marcina Pieniążka, Kraków 2009
- zobacz Spis treści

Państwo i Społeczeństwo, 2009 nr 4, Neopogaństwo w Polsce tom II
Pod redakcją Agnieszki Gajdy i Jacka M. Majchrowskiego, Kraków 2009
- zobacz Spis treści

ROCZNIK 2008

Państwo i Społeczeństwo, 2008 nr 1, Kraków 2008
- zobacz Spis treści

Państwo i Społeczeństwo, 2008 nr 2, Polityka historyczna-historia instrumentem bieżącej polityki
Pod redakcją Stanisława Kiliana, Kraków 2008
- zobacz Spis treści

Państwo i Społeczeństwo, 2008 nr 3, Wybrane problemy funkcjonowania administracji publicznej
Pod redakcją Heleny Franaszek, Kraków 2008
- zobacz Spis treści

Państwo i Społeczeństwo, 2008 nr 4, Neopogaństwo w Polsce
Pod redakcją Agnieszki Gajdy i Jacka M. Majchrowskiego, Kraków 2008
- zobacz Spis treści

ROCZNIK 2007

Państwo i Społeczeństwo, 2007 nr 1, Kraków 2007
- zobacz Spis treści

Państwo i Społeczeństwo, 2007 nr 2, Kraków 2007
- zobacz Spis treści

Państwo i Społeczeństwo, 2007 nr 3, Rodzina wobec choroby i starości
Pod redakcją Grażyny Makiełło-Jarży, Kraków 2007
- zobacz Spis treści

Państwo i Społeczeństwo, 2007 nr 4, Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka (II)
Pod redakcją Andrzeja Delorme i Stanisławy Klimy, Kraków 2007
- zobacz Spis treści

ROCZNIK 2006

Państwo i Społeczeństwo, 2006 nr 1, Społeczeństwo obywatelskie - historyczne źródła i współczesny obraz
Pod redakcją Stanisława Kiliana, Kraków 2006
- zobacz Spis treści

Państwo i Społeczeństwo, 2006 nr 2, Konteksty społeczne i cywilizacyjne przemian współczesnej rodziny
Pod redakcją Grażyny Makiełło-Jarży, Kraków 2006
- zobacz Spis treści

Państwo i Społeczeństwo, 2006 nr 3, Kraków 2006
- zobacz Spis treści

Państwo i Społeczeństwo, 2006 nr 4, Kraków 2006
- zobacz Spis treści

ROCZNIK 2003

Państwo i Społeczeństwo, 2003 nr 1, Kraków 2003

Państwo i Społeczeństwo, 2003 nr 2, Kraków 2003

Państwo i Społeczeństwo, 2003 nr 3, Andrzej Frycz Modrzewski w 500. rocznicę urodzin.
Numer okolicznościowy pod redakcją Barbary Stoczewskiej, Kraków 2003

Państwo i Społeczeństwo, 2003 nr 4, Przemiany w Unii Europejskiej.
Numer okolicznościowy pod redakcją Bogusławy Bednarczyk, Kraków 2003

ROCZNIK 2002

Państwo i Społeczeństwo, 2002 nr 2, Kraków 2002

ROCZNIK 2001

Państwo i Społeczeństwo, 2001 nr 1, Kraków 2001