Państwo i Społeczeństwo, 2019 nr 4

Medycyna i zdrowie publiczne
Pod redakcją Piotra Kopińskiego i Małgorzaty Kalemby-Drożdż, Kraków 2019

Małgorzata Kalemba-Drożdż, Piotr Kopiński: Wprowadzenie …..5

PRACE ORYGINALNE
Marta Pilaczyńska-Cemel, Ryszard Gołda, Anita Dąbrowska, Grzegorz Przybylski: Analiza poziomu wybranych parametrów stanu zapalnego, krążących kompleksów immunologicznych oraz związanych z nimi wskaźników (neutrofil/limfocyt, płytki/limfocyt, CRP/KKI) w raku płuc …..9
Wojciech Kuncman, Magdalena Orzechowska, Katarzyna Taran, Radzisław Kordek: Ekspresja genu kodującego gross cystic disease fluid protein 15 (GCDFP-15) w pierwotnych i przerzutowych ogniskach raka piersi …..27
Wojciech Kuncman, Magdalena Orzechowska, Katarzyna Taran, Radzisław Kordek: Ewaluacja ekspresji fosfatazy tyrozynowej 4A3 (protein tyrosine phosphatase 4A3, PRL-3) – nieznane aspekty heterogenności pierwotnych ognisk raka piersi …..41
Małgorzata Kalemba-Drożdż: Czy rodzaj stosowanej diety: wegańska i wegetariańska lub tradycyjna, niewykluczająca mięsa, wpływa na zawartość metali ciężkich, dioksyn i polichlorowanych bifenyli w mleku kobiecym? Badanie wstępne …..57
Justyna Filipowicz-Ciepły, Monika Przybytek: Ocena efektów fizjoterapii zawodowych zaburzeń głosu – badania pilotażowe …..79
Renata Bajcarczyk, Renata Florek, Dorota Kozieł: Wiedza nastolatek i ich matek na temat profilaktyki raka szyjki macicy oraz szczepionek przeciwko wirusowi HPV …..97

PRACE POGLĄDOWE
Magdalena Nieckula, Kinga Fecko-Gałowicz, Justyna Adamczuk, Joanna Girzelska: Opatrunki specjalistyczne stosowane w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi …..115
Tomasz Senderek, Magdalena Macko, Piotr Kopiński: Patofizjologiczne mechanizmy migotania przedsionków (AF) jako podstawa skutecznego leczenia w dążeniu do polepszenia jakości życia chorych w świetle aktualnych wytycznych ESC (European Society of Cardiology) …..129

OPIS PRZYPADKU
Helena Kadučáková, Barbora Tretinová: Needs of a Child with Neonatal Abstinence Syndrome …..143

VARIA
Agata Grzywacz-Kisielewska, Anna Szczypta: „Rodzina – Zdrowie – Choroba”. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej …..153
Danuta Żbikowska, Agnieszka Cierniak: Koło Naukowe Studentów Dietetyki. Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2018/2019 …..159

Instrukcja przygotowania artykułów
Lista kontrolna dla autorów zeszytów Medycyna i Zdrowie Publiczne
Zasady recenzowania publikacji naukowych
Lista recenzentów w 2019 roku

Pobierz cały numer