Państwo i Społeczeństwo, 2016 nr 4

Medycyna i zdrowie publiczne.
Pod redakcją Filipa Gołkowskiego. Kraków 2016

Filip Gołkowski: Wprowadzenie …..5

PRACE ORYGINALNE
Mariola Seń, Grażyna Dębska, Dorota Lizak: Multi-disease versus quality of life of people aged over 65 being treated in Primary Health Care …..9
Pavla Kudlová, Ludmila Reslerová: Performing screening of glucose tolerance disorders from the viewpoint of pregnant women in the Zlín Region of the Czech Republic …..21
Małgorzata Kantorowicz, Magdalena Więcek: Poziom świadomości żywieniowej mężczyzn na temat źródeł antyoksydantów i znaczenia równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej organizmu dla zdrowia …..27
Urszula Romanowska, Edyta Laska, Zofia Foryś: Eutanazja w opinii studentów kierunku Pielęgniarstwo …..37
Anna Burdek, Wioletta Ławska: Reasons for alienation leading to anti-social and delinquent behaviour among juveniles, according to the juveniles themselves …..57
Barbara Seweryn, Mikołaj Spodaryk, Andrzej Ziarko: Stan wiedzy studentów o zasadach udzielania pierwszej pomocy i Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce …..71
Grażyna Dębska, Katarzyna Strączek, Jolanta Sułek: Postawy matek wobec dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym …..89

PRACE POGLĄDOWE
Filip Gołkowski: Aktualne spojrzenie na etiopatogenezę i aspekty kliniczne choroby Hashimoto …..103
Anna Lesňáková, Ivan Rovný, Soňa Hlinková: The risk of contracting Ebola virus and its prevention …..119
Antoni Cienciała, Michał Zelek, Dorota Puka: Początki laparoskopii w Krakowie. Nowości w chirurgii – wybrane zagadnienia …..129

RECENZJE
Piotr Kopiński: Perlmutter, David H. Current and Emerging Treatments for Alpha-1 Antitrypsin Deficiency. Gastroenterology & Hepatology. 2016; 12.7: 446. …..137

SPRAWOZDANIA
Anna Merklinger-Gruchała: Sprawozdanie ze spotkania projektowego członków konsorcjum BIHSENA w Krakowie w dniach 17-18 listopada 2016 r. …..145

Instrukcja przygotowania artykułów z zakresu medycyny i zdrowia publicznego …..149
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach …..153
Lista recenzentów za rok 2016 …..155
Pobierz cały numer