Państwo i Społeczeństwo, 2015 nr 4

Edukacja – wychowanie – rodzina.
Pod redakcją Małgorzaty Leśniak, Kraków 2015

Spis treści
Małgorzata Leśniak: Wprowadzenie …..5
Teresa Olearczyk: Między kształceniem egalitarnym a elitarnym – dylematy współczesności …..9
Rajmund Mydel: Miejsce i rola Chin w procesie globalizacji edukacji na poziomie wyższym …..39
Maria Kliś: Rola empatii w życiu rodziny …..53
Magdalena Grabowska: Świadomość rodzicielska matki i ojca …..69
Katarzyna Białek: Rodzina pod wpływem choroby jako stresora …..79
Andrzej Mirski: Jakość życia u kobiet i dzieci, które padły ofiarą przemocy w rodzinie …..89
Tomasz Kowal: Problem inicjacji narkotykowej wśród młodzieży oraz profilaktyka zjawiska …..111
Katarzyna Białek, Katarzyna Bolek, Robert Kowalczyk, Zbigniew Lew-Starowicz: Seksualność i jakość życia kobiet badanych do 18 miesięcy i 5 lat po zabiegu mastektomii – analiza porównawcza …..121

VARIA
Wiktor Balcer: Wizerunek jako element komunikowania politycznego. Analiza przypadku Samoobrony RP …..133

RECENZJE
Beata Bodek-Szumiec: Joanna Aksman, Alena Doušková, Jolanta Gabzdyl i inni, Kompetencje – Kształcenie – Ewaluacja. W poszukiwaniu innowacyjnego modelu kształcenia i oceny kompetencji uczniów młodszych [Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM, Kraków 2015, 304 s.] …..145
Anna Kožuh: The school of tomorrow centred on pupils, ed Józef Kuźma, Jolanta Pułka [Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM, Kraków 2015, 182 s.] …..149
Andrzej Mirski: Agnieszka Kozdroń, Zespół Aspergera. Zrozumieć by pomóc [Difin, Warszawa 2015, 261 s.] …..155

SPRAWOZDANIA
Elżbieta Rozwadowska: „Jesteśmy tacy różni, ale możemy sobie pomóc” – terapeutyczny wymiar pracy osób pozbawionych wolności. Sprawozdanie z konferencji naukowej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego …..163
Aleksandra Bienias, Artur Dobrzański: Piknik rodzinny w Parku Jordana, czyli sposób na uczczenie „Dnia Ziemi” …..167

Noty o autorach …..171
Instrukcja przygotowania artykułów …..173
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach …..175
Lista recenzentów za rok 2015 …..177
Pobierz cały numer