Państwo i Społeczeństwo, 2004 nr 4

Kraków 2004

NAUKI POLITYCZNE
Bogusław Blachnicki: Być Polakiem i Europejczykiem. Badania tożsamości młodzieży szkolnej
Mirosław Wojtowicz: Powojenne migracje oraz ich wpływ na wzrost znaczenia obcokrajowców w strukturze demograficznej państw Unii Europejskiej
Agnieszka Szymańska: Zachodnioniemieckie tygodniki „Die Zeit” i „Rheinischer Merkur” jako przykład prasy opiniotwórczej
Paweł Świderski: Wpływ organizacji samorządu gospodarczego na rozwój regionów w krajach zachodnich Unii Europejskiej

HISTORIA, HISTORIA IDEI
Dorota Malec: O życiu i karierze politycznej, naukowej i zawodowej Stanisława Madeyskiego 1841-1919
Paweł Cichoń: Jana N. Horaina, Prawidła policyjne
Stanisław Nagy SCJ: Wolność człowieka w ujęciu Ojca Świętego Jana Pawła II
Teresa Olearczyk: Czas a moralność – czas na moralność

NAUKI EKONOMICZNE
Stanisław Galata: Reguły podejmowania skutecznych decyzji w zarządzaniu organizacjami
Barbara Kowalczyk-Hoyer: Problem warunkowości pomocy krajom rozwijającym się. Model równowagi Nasha
Magdalena Pietrzyk: System controllingu w ochronie zdrowia

VARIA
Bogusława Bednarczyk: Międzynarodowy system ochrony i gwarancji praw jednostki. Zarys problematyki.
Maciej Malinowski: Andrzej Frycz Modrzewski – ortograficzna wątpliwość usunięta

RECENZJE
Stanisław Kilian: Bartosz Smolik, Myśl polityczna Wojciecha Wasiutyńskiego, [Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 292]
Agnieszka Szymańska: Jacek Kall, Reklama, [Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002,. ss. 200]