Państwo i Społeczeństwo, 2019 nr 3

Architektura a natura
Pod redakcją Katarzyny Banasik-Petri, Kraków 2019

Katarzyna Banasik-Petri: Architektura a natura. Wprowadzenie …..5

STUDIA I ARTYKUŁY
Wojciech Kosiński: Ponadczasowa więź architektury i urbanistyki z naturą na przykładzie Chin – od Tao do współczesności …..13
Barbara Stec: Inspiracje naturą jako źródło tożsamości architektury …..53
Katarzyna Banasik-Petri: Thom Mayne, Morphosis – dialog z naturą. Cornell Tech – Bloomberg Center w Nowym Jorku …..71
Marta A. Urbańska: Natura i architektura: realizacja nad jeziorem Ukiel w kilku kontekstach …..89
Emilia Malec-Zięba: Ekologiczne innowacje – wielkoformatowe płyty gresowe i ich zastosowanie w kształtowaniu wnętrz architektonicznych …..101
Romuald Maksymilian Loegler: Miasto dzisiaj – miasto jutro …..121
Piotr Wróbel: Związki architektury i natury w kontekście kryzysu klimatycznego. Obecność problematyki w procesie dydaktycznym na przykładzie prac studenckich Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego …..133

VARIA
Katarzyna Ciepichał: Enoturystyka a współczesne ruchy Slow …..149
Piotr Urbanowicz, Katarzyna Banasik-Petri: Podróże studialne Koła Naukowego HAUZ07 …..159
Barbara Stec: Szkoła Letnia studentów Architektury – podróż studialna szlakiem polskiej architektury …..173

Noty o autorach …..187
Instrukcja przygotowania artykułów …..191
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach …..193

Pobierz cały numer