Państwo i Społeczeństwo, 2018 nr 3

Medycyna i zdrowie publiczne.
Pod redakcją Piotra Kopińskiego. Kraków 2018

Piotr Kopiński: Wprowadzenie …..5

PRACE ORYGINALNE
Agnieszka Cierniak, Magdalena Skubal, Małgorzata Kalemba-Drożdż: Czy galusan epigallokatechiny może być skutecznym polifenolem w terapii skojarzonej z etopozydem w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej? …..9
Ewelina Wędrowska, Marek Libura, Maciej Chmielarski, Bartłomiej Grad, Joanna Golińska, Tomasz Senderek, Rafał Wojciechowski, Jakub Siudut, Piotr Kopiński: Obraz cytoimmunologiczny płynu stawowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Wstępna ocena wpływu leczenia metotreksatem i metyloprednizolonem …..29
Magdalena Słapińska, Tomasz Senderek, Filip Gołkowski: Zmienność wyniku pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w zależności od procedury jego wykonania u pacjenta z kontrolowanym idiopatycznym nadciśnieniem tętniczym …..47

PRACE POGLĄDOWE
Anna M. Roszkowska: Aktualności w diagnostyce i leczeniu stożka rogówki …..69
Justyna Chronowska, Andrzej Madej, Sylwia Leks, Renata Chrobot: Bezpieczeństwo przyjmowania niesterydowych leków przeciwzapalnych, cz. I …..81
Małgorzata Kalemba-Drożdż: Witamina C w leczeniu nowotworów i profilaktyce chorób niezakaźnych …..91
Janusz Ligęza: W poszukiwaniu fontanny młodości – podłoże genetyczne długowieczności oraz procesów starzenia …..105
Tomasz Gawlikowski, Anna Bilska-Kos, Leszek Satora: Zatrucia grzybami jadalnymi …..119

OPIS PRZYPADKU
Olga Milczarek, Stanisław Kwiatkowski, Marcin Majka, Patrycja Swadźba, Jakub Swadźba: Zastosowanie wielokrotnych podań mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z galarety Whartona w leczeniu niepełnego uszkodzenia rdzenia kręgowego – opis przypadku …..135

SPRAWOZDANIA
Małgorzata Kalemba-Drożdż: XVIII Konferencja Naukowa „Państwo. Gospodarka.Społeczeństwo”. Sprawozdanie …..151
Agata Grzywacz-Kisielewska: IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego. Sprawozdanie …..153

Instrukcja przygotowania artykułów z zakresu medycyny i zdrowia publicznego …..157
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach …..161
Pobierz cały numer