Państwo i Społeczeństwo, 2017 nr 3

Komunikacja społeczna i kompetencje medialne w czasach nowych technologii.
Pod redakcją Katarzyny Pokornej-Ignatowicz i Grzegorza Ptaszka. Kraków 2017

Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Grzegorz Ptaszek: Wprowadzenie. Komunikacja społeczna i kompetencje medialne w czasach nowych technologii …..5

Część I
NOWE TECHNOLOGIE W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Marta du Vall: Polskie organizacje pozarządowe w internecie …..11
Piotr Uhma: Suwerenne, wielostronne, czy międzyrządowe zarządzanie internetem jako globalnym dobrem wspólnym …..25
Lech Mikulski: Znaczenie komunikacji społecznej w dobie nowych technologii na przykładzie promocji idei Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa w 2015 r. …..39
Dariusz Krawczyk: Postrzeganie prasy samorządowej przez środowisko dziennikarskie. Kontrowersje wokół wydawania periodyków przez jednostki samorządu terytorialnego …..55

Część II
EDUKACJA MEDIALNA I KOMPETENCJE MEDIALNE
Damian Gałuszka: Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej …..71
Anna Maj: Medialaby, fablaby i banki wiedzy jako nowe modele instytucji edukacyjnych i animacyjnych. Problemy i wyzwania …..85
Anna Kalinowska: Technologie siebie. Jak współczesne praktyki medialne wpływają na codzienne działania użytkowników? …..105
Małgorzata Gruchoła: Nowe formy zachowań społecznych wobec i pod wpływem mediów oraz nowych technologii. Analizy porównawcze …..123
Małgorzata Bogunia-Borowska, Kamil Łuczaj: Kompetencje medialne młodzieży w wieku gimnazjalnym. Co i w jaki sposób badać? …..135
Ewelina Brzyszcz: Kształcenie kompetencji medialnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja medialna w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Kielcach …..151
Joanna Bierówka: Kompetencje dorosłych Polaków związane z poszukiwaniem informacji przez internet. Znaczenie kontekstu społecznego …..161
Maria Łojek-Kurzętkowska: Ożywiając zapomniane postacie humanistyki. Społeczny wymiar edukacji medialnej na przykładzie projektu „Jestem człowiekiem – mam prawo” …..179

VARIA
Marta Polaczek-Bigaj: Rola odbiorcy we współczesnym przekazie medialnym …..191

RECENZJE
Marta Majorek: Justyna Wojniak, Obywatel w społeczeństwie sieci. Warunki i narzędzia społecznej partycypacji w ponowoczesnym świecie [Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2016, 227 s.] …..205
Grzegorz Ptaszek: Henry Jenkins, Mizuko Ito, danah boyd, Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics [Polity Press, Cambridge 2016, 214 s.] …..209

SPRAWOZDANIA
Agnieszka Walecka-Rynduch: Sprawozdanie z IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej „Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii”, Poznań, 15-17 września 2016 r. …..217
Damian Gałuszka: Sprawozdanie z II Kongresu Edukacji Medialnej „Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów – nowe formy zachowań społecznych i kulturowych”, Lublin, 17–18 października 2016 r. …..221

Instrukcja przygotowania artykułów …..227
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach …..229

Pobierz cały numer