Państwo i Społeczeństwo, 2016 nr 3

Foreign languages in education, science and culture.
Edited by Ewa Donesch-Jeżo. Kraków 2016

Ewa Donesch-Jeżo: Preface …..5

Jerzy Freundlich: Cross-linguistic influence in third-language acquisition: Learning Mandarin Chinese (L3) through the medium of English (L2) …..11
Ewa Donesch-Jeżo: Cross-cultural variability of research article abstracts from different discourse communities …..33
Monika Kusiak-Pisowacka: Teaching reading to advanced foreign language learners …..61
Joanna Niemiec: Needs analysis for a specialized learner population: A case study of learners from medical college …..71
Joanna Małocha: Rozważania nad zakresem kompetencji nauczyciela języka koptyjskiego pracującego ze studentami z europejskiego kręgu kulturowego …..85
Agnieszka Kościńska: Technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie budowania autonomii oraz rozwijania językowej kompetencji komunikacyjnej studentów …..99
Maria Kliś: Psychologiczne podstawy i korzyści wynikające z uczenia się języków obcych …..113
Agata Hołobut: Closing shut an open form: W.S. Merwin’s poetry in Polish translation …..131
Kinga Sorkowska-Cieślak, Michał Cieślak: English on Polish museums’ websites: standard or exception …..151

REPORTS
Ewa Donesch-Jeżo: English discourse studies in the times of change: Seventh Brno Conference On Linguistics Studies In English. A report on the international scientific conference at Masaryk University, Brno, The Czech Republic, 12–13 September 2016 …..177
Joanna Niemiec: Effective communication for specific professional contexts and international mobility: The quality dimension. A report on the international conference celebrating the 20th anniversary of QUEST Romania, Iasi, Romania, 14 October 2016 …..179

Noty o autorach …..181
Instrukcja przygotowania artykułów …..183
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach …..185
Pobierz cały numer