Państwo i Społeczeństwo, 2015 nr 3

Medycyna i zdrowie publiczne.
Pod redakcją Filipa Gołkowskiego, Kraków 2015

Spis treści
Filip Gołkowski: Wprowadzenie …..5

PRACE ORYGINALNE
Dorota Boćwińska, Anna Goździalska: Wpływ nasilenia depresji u pacjentów z chorobą Huntingtona na obciążenie psychiczne opiekuna …..9
Małgorzata Salasa, Anna Goździalska: Ocena stanu wiedzy dotyczącej zachorowalności na ostre zapalenie wątroby typu B i C wśród personelu medycznego …..23
Lucyna Tomaszek, Grażyna Dębska, Małgorzata Kotyza: Poziom wiedzy studentek kierunku pielęgniarstwo na temat czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi …..37
Danuta Bąk: Pomoc rodziny w okresie rekonwalescencji w ocenie pacjentek po przebytej mastektomii …..51
Bogusława Drabik, Anna Goździalska: Wgłobienie jelit, jako najczęstsza przyczyna niedrożności przewodu pokarmowego u dzieci, w grupie wiekowej od 3 miesięcy do 3 lat …..65
Magdalena Żurowska-Wolak, Katarzyna Barczentewicz, Jakub Grochowski, Bartłomiej Wolak: Bezpieczeństwo pacjenta w świetle systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” …..79

PRACE POGLĄDOWE
Anna Rej-Kietla: Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy …..93
Anna Rej-Kietla, Sandra Kryska: Ochrona danych osobowych pacjenta w świetle obowiązujących przepisów prawa …..103
Jagoda Drąg, Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz: Niedobory witaminy D a konsekwencje zdrowotne …..113

SPRAWOZDANIA
Jagoda Drąg: Sprawozdanie z XV konferencji naukowej „Państwo, gospodarka, społeczeństwo” …..129

Instrukcja przygotowania artykułów z zakresu medycyny i zdrowia publicznego …..131
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach …..135
Pobierz cały numer