Państwo i Społeczeństwo, 2005 nr 3

Wybrane problemy rodziny u progu ponowoczesności

Pod redakcją Grażyny Makiełło-Jarży, Kraków 2005

Grażyna Makiełło-Jarża: Wprowadzenie
Jan Szmyd: „Bycie razem” w ponowoczesności. Cywilizacyjne konteksty życia indywidualnego i rodzinnego
Lucjan Kocik, Katarzyna Jaskulska: Wpływ zmian ogólnospołecznych na funkcjonowanie rodziny – aspekt socjologiczny
Grażyna Makiełło-Jarża: Wpływ zmian ogólnospołecznych na funkcjonowanie rodziny – aspekt psychologiczny
Anna Panek: Kultura popularna zagrożeniem dla tożsamości kulturowej współczesnej rodziny polskiej
Paweł Drobny: Inwestycja w rodzinę inwestycją w kapitał ludzki
Wojciech M. Szot, Jan Grochowski: Dom jako środowisko życia rodziny
Andrzej Szyszko-Bohusz: Rodzina współczesna wobec wyzwań cywilizacji naukowo-technicznej. Możliwości pomocy rodzinie w różnych sytuacjach życiowych
Patrycja Huget: Dojrzałość szkolna dziecka w świadomości rodziców i nauczycieli
Aniela Kaczanowska: Czy w wychowaniu w rodzinie ważna jest znajomość praw dziecka?
Katarzyna Kuziel, Zofia Szarota: Współpraca rodziców ze szkołą w dziele wychowania dzieci
Agnieszka Balicka: Wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi jako jeden z głównych celów psychoprofilaktyki prowadzonej przez szkołę
Vaska Stancheva-Popkostadinova: Families with intellectually disabled children – psychosocial problems and support in the Republic of Bułgaria
Maria Kliś: Formy przemocy stosowanej przez młodzież szkolną wobec swoich rówieśników. Sposoby zapobiegania
Maria Bocheńska-Seweryn, Barbara Worek: Zapobieganie marginalizacji społecznej głównym zadaniem „Siemachy”
Katarzyna Loranc: Styl widzenia świata młodzieży wychowywanej bez ojców
Michał Młynarczyk: Relacja z ojcem a sposób rozumienia rodziny przez mężczyzn w wieku 19-20 lat
Monika Wasilewska: Trudności z opuszczaniem domu rodzinnego jako przyczyna reakcji depresyjnych u młodych ludzi
Katarzyna Wójcik: Współpraca z rodziną w warunkach Psychiatrycznego Oddziału Interwencyjnego na przykładzie doświadczeń Oddziału Psychosomatyki i Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie
Barbara Józefik: Problematyka rozwodu i rodzin rekonstruowanych – implikacje terapeutyczne
Emilia Kolarzyk, Jagoda Jaworska-Szyc, Justyna Łyszczarz: Wieloaspektowość prewencji zespołu zaburzonego łaknienia
Katarzyna Moszner: Reakcje dzieci i ich rodziców na spotkanie dr. Clownów (terapia śmiechem)
Anna Kaczmarska-Maderak: Wideotrening Komunikacji, podejście zorientowane na rozwiązanie i program „Starszy brat, starsza siostra” w pracy z rodziną z dzieckiem nadpobudliwym
Błażej Pasiut: Mediacja jako forma pomocy rodzinie w sytuacjach konfliktowych
Olga Seweryn: Mediacja międzykulturowa w kontekście rodziny
Krystyna Klimek: Holistyczna opieka nad człowiekiem chorym u schyłku życia i jego rodziną w środowisku domowym (zadania i sposób ich realizacji)
Anna Pabiańczyk: Edukacja rodziny w zakresie tanatologii. Interpretacja wyników badań własnych