Państwo i Społeczeństwo, 2004 nr 3

Kraków 2004

SOCJOLOGIA
Jan Czaja: Bezpieczeństwo kulturowe. Aspekty pojęciowe
Zbigniew Pucek: Tożsamość w przestrzeni wielokulturowej
Bogusław Blachnicki: Europejska tożsamość młodzieży na przykładzie uczniów klas maturalnych
Maja Bromboszcz: Polonia w Kolorado

HISTORIA, HISTORIA IDEI
Krzysztof Trzciński: Geneza i istota średniowiecznego obywatelstwa miejskiego na zachodzie Europy. Przyczynek do badań dziejów obywatelstwa państwowego
Krzysztof Grygajtis: Sytuacja prawna Tatarów hospodarskich na Litwie a zakres ich praw do ziemi (XV-XVII w.). Zarys zagadnienia
Marian Zgórniak: Polska wobec projektów Unii Europejskiej w okresie międzywojennym

NAUKI PRAWNE I ADMINISTRACYJNE
Henryk Lewandowski: Liberalizacja prawa pracy
Jan Staszków: Depozytariusz umowy międzynarodowej

NAUKI POLITYCZNE I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Adam W. Jelonek: Granice okcydentalizacji. Różnice w systemie wartości politycznych

NAUKI EKONOMICZNE
Marianna Księżyk: Aktywne metody walki z bezrobociem w krajach Unii Europejskiej
Kazimierz Starzyk: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach w procesie transformacji. Aspekty teoretyczne
Stanisław Galata: Wybrane aspekty wykorzystania wiedzy w zarządzaniu organizacjami
Włodzimierz Kamiński: Zewnętrzne czynniki ekonomiczne transformacji Niemiec Wschodnich

RECENZJE
Jacek M. Majchrowski: Jan Stachniuk, Redivivus
Stanisław Kilian: Krzysztof Tarka, Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna Rządu RP na Uchodźstwie 1945-1990 [Warszawa 2003, ss. 315]
Ewa Bujwid-Kurek: Marek Waldenberg , Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej [Warszawa 2003, ss. 463]
Jerzy Seniów: Piotr Hubiak, Belina i jego ułani [opracowanie not biograficznych Kamil Stepan, wybór ilustracji Adam Roliński, „Księgarnia Akademicka”, Kraków 2003, ss. 226, „Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego”, t.17]