Państwo i Społeczeństwo, 2003 nr 3

Andrzej Frycz Modrzewski w 500. rocznicę urodzin

Numer okolicznościowy pod redakcją Barbary Stoczewskiej, Kraków 2003

Barbara Stoczewska: Wstęp

Jan Kracik: Wołający na puszczy prekursor
Janina Rosicka: Andrzej Frycz Modrzewski o zaufaniu społecznym
Andrzej Borowski: Humanitas i retoryka Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Zdzisław Pietrzyk: „Księgi naszego Andrzeja Fricza nie potrzebują zalecenia”. Andrzej Frycz Modrzewski (ok. 1503-1572)
Halina Wantuła: Andrzej Frycz Modrzewski dzisiaj. Rozważania o godności
Teresa Ewa Olearczyk: Nauki Andrzeja Frycza Modrzewskiego jako wzór wychowania obywatelskiego
Jan Szmyd: Andrzej Frycz Modrzewski a współczesne wyzwania edukacyjne
Janusz Ziarko: Uczący się i działający człowiek a myśl społeczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Marek Simlat: Teoria polityczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Próba rekonstrukcji
Barbara Stoczewska: Andrzeja Frycza Modrzewskiego koncepcja reformy prawa
Marian Banach: Postać Andrzeja Frycza Modrzewskiego w podręcznikach prawa międzynarodowego publicznego. Przyczynek do recepcji poglądów

Uchwała Senatu Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego