e-ISSN 2451-0858 ISSN 1643-8299

Państwo i Społeczeństwo, 2023 nr 2

Rozwijanie zdolności i uzdolnień dzieci w wieku szkolnym

Pod redakcją Joanny Aksman, Kraków 2023

Joanna Aksman: Rozwijanie zdolności i uzdolnień dzieci w wieku szkolnym. Wprowadzenie

STUDIA I ARTYKUŁY

CZĘŚĆ I: WARUNKI POZYTYWNEGO ROZWOJU ZDOLNOŚCI I UZDOLNIEŃ DZIECI ORAZ JEGO BARIERY
Teresa Olearczyk: Cisza w procesie wspierania rozwoju ucznia w młodszym wieku szkolnym
Ewelina Szlachta: Filozofowanie jako czynnik stymulujący rozwój myślenia dywergencyjnego u dzieci w młodszym wieku szkolnym
Anna Badora: Uczeń zdolny w środowisku i społeczności lokalnej
Ewelina Winiarczyk-Waleniak: Rozwijanie zdolności uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym

CZĘŚĆ II: PROGRAMY I INNE PROPOZYCJE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI ZDOLNYCH I UZDOLNIONYCH
Danuta Skulicz: Autorskie programy kształtowania postaw twórczych oraz rozwijania zdolności i uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Wojciech Walat: Zastosowanie programu edukacyjnego Edu-Matrix w rozwijaniu myślenia komputacyjnego uczniów klas I–III szkoły podstawowej – sprawozdanie z badań pilotażowych
Marta Buk-Cegiełka: Inspirowanie dzieci do twórczości literackiej na I etapie edukacyjnym
Joanna Aksman: Kształtowanie umiejętności do budowania samoświadomości u dzieci zdolnych plastycznie – uczestników projektu „Nauka – Sztuka – Edukacja” (porównanie badań ilościowych i jakościowych)
Marcin Cziomer: Rozwiązania kreatywne w edukacji plastycznej w pracy z dzieckiem uzdolnionym na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – doświadczenia wybranych szkół
Ewa Donesh-Jeżo, Ewa Krysakowska-Budny: Rola sztuki w nauczaniu języka obcego dzieci uzdolnionych językowo
Andrzej Rokicki: Aktywność fizyczna i uzdolnienia sportowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

SPRAWOZDANIA:
PEDAGOGICZNE DZIAŁANIA POPANDEMICZNE I ADAPTACYJNE
Joanna Bierówka, Yelyzavetta Tereshonok: „Mini Akademia” – projekt Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dla dzieci, które w wyniku agresji Rosji na Ukrainę musiały emigrować do Polski
Artur Dobrzański: Historia i społeczne znaczenie teatru akademickiego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Iwona Szyniec: „Tutoring szansą spersonalizowanego rozwoju studenta” w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w latach 2019–2023 w ramach realizacji projektu „Nauczyciel 5.0 nowoczesny program kształcenia nauczycieli na jednolitych studiach magisterskich w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
Agnieszka M. Sendur: Seminarium dydaktyczne „Flipped classroom, czyli uczenie do góry nogami”. Kilka słów o wydarzeniuPobierz cały numer