Państwo i Społeczeństwo, 2021 nr 2

Edukacja i wychowanie w dobie pandemii – refleksje i inicjatywy
Pod redakcją Joanny Aksman i Krystyny Grzesiak, Kraków 2021

Joanna Aksman, Krystyna Grzesiak: Wprowadzenie

ARTYKUŁY
DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH W CZASACH PANDEMII
Krystyna Grzesiak: Placówki wychowania pozaszkolnego w Polsce w czasie pandemii Covid-19
Beata Zinkiewicz: Resocjalizacja w czasach pandemii
Monika Bachowska: Twórczość muzyczna dzieci w wieku przedszkolnym – w czasach pandemicznych i pomimo nich
Marta Cieślik, Piotr Pytel: Szkolne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w dobie pandemii na przykładzie doświadczeń Szkoły Podstawowej nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DONIESIENIA
Z BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE PANDEMII PRZEZ STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA
Angelika Dziurowicz-Trzos: Edukacja e-learningowa w czasie pandemii koronawirusa w świetle opinii nauczycieli Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi – doniesienia z badań
Anna Wojnar-Płeszka: Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich Gardnera w programach nauczania zintegrowanego
Renata Cichocka: Funkcjonowanie psychospołeczne Dorosłych Dzieci Alkoholików (na przykładzie sondy internetowej i analizy indywidualnych przypadków)

VARIA
Katarzyna Cieciura: Podsumowanie pracy zdalnej w latach 2019/20 oraz 2020/21 na przykładzie doświadczeń Szkoły Podstawowej im. bł. C. Borzęckiej w Krakowie
Iwona Szyniec: Tutoring w czasie pandemii

SPRAWOZDANIA
Małgorzata Leśniak: „Czynniki wspierające efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie osób doświadczonych izolacją penitencjarną ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy dziecka”, konferencja on-line, Kraków, 17–18 czerwca 2021 r.
Joanna Aksman: Pojednanie w czasach współczesnych – słowo o wydarzeniu artystycznym (muzyczno-literacko-plastycznym) zorganizowanym w ramach Dni Jana Pawła II w 2021 r. – Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

RECENZJE
Jan Mazurkiewicz: Małgorzata Leśniak, Maria Lipok-Bierwiaczonek, Magdalena Zimoń Seniorzy w przestrzeni nowego miasta. Tyski Uniwersytet Trzeciego wieku i jego słuchacze [OW AFM, Kraków 2020]

 

Pobierz cały numer