Państwo i Społeczeństwo, 2021 nr 2

Edukacja i wychowanie w dobie pandemii – refleksje i inicjatywy
Pod redakcją Joanny Aksman i Krystyny Grzesiak, Kraków 2021

Joanna Aksman, Krystyna Grzesiak: Wprowadzenie

Dział I
Działalność instytucji edukacyjnych w czasie pandemii
Krystyna Grzesiak: Placówki wychowania pozaszkolnego w Polsce w czasie pandemii Covid-19
Beata Zinkiewicz: Resocjalizacja w czasach pandemii
Monika Bachowska: Twórczość muzyczna dzieci w wieku przedszkolnym – w czasach pandemicznych i pomimo nich
Marta Cieślik, Piotr Pytel: Szkolne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w dobie pandemii na przykładzie doświadczeń Szkoły Podstawowej nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dział II
Badania pedagogiczne studentów kierunku pedagogika – doniesienia z badań prowadzonych w czasie pandemii
Angelika Trzos-Dziurowicz: Edukacja e-learningowa w czasie pandemii koronawirusa w świetle opinii nauczycieli Gminnego Centrum Edukacji w Igołomii – doniesienia z badań
Anna Wojnar-Płeszka: „Wykorzystanie programów nauczania opartych na inteligencji wielorakich w nauczaniu zintegrowanym
Mariusz Piasecki: Zjawisko hazardu patologicznego osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych (na przykładzie badań przeprowadzonych w Zakładzie Karnym w Nowej Hucie)
Renata Cichocka: Funkcjonowanie psychospołeczne dorosłych dzieci alkoholików (na przykładzie sondy internetowej i analizy indywidualnych przypadków)

VARIA
Katarzyna Cieciura: Praca zdalna w latach 2019/20 oraz 2020/21 na przykładzie doświadczeń Szkoły Podstawowej im. bł. C. Borzęckiej w Krakowie
Iwona Szyniec: Tutoring w czasie pandemii

SPRAWOZDANIA
Małgorzata Leśniak: „Czynniki wspierające efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie osób doświadczonych izolacją penitencjarną ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy dziecka” 17–18 czerwca 2021, Kraków, konferencja online
Joanna Aksman: Pojednanie w czasach współczesnych – słowo o wydarzeniu artystycznym (muzyczno-literacko-plastycznym) w ramach Dni Jana Pawła II – Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych

RECENZJE
Jan Mazurkiewicz: Małgorzata Leśniak, Maria Lipok-Bierwiaczonek, Magdalena Zimoń Seniorzy w przestrzeni nowego miasta. Tyski Uniwersytet Trzeciego Wieku i jego słuchacze