Państwo i Społeczeństwo, 2019 nr 2

Komunikacja polityczna a społeczna odpowiedzialność mediów
Pod redakcją Katarzyny Pokornej-Ignatowicz i Dariusza Barana, Kraków 2019

Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Dariusz Baran: Komunikacja polityczna a społeczna odpowiedzialność mediów. Wprowadzenie

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO
Marta du Vall: Super inteligentne społeczeństwo skoncentrowane na ludziach, czyli o idei Społeczeństwa 5.0 słów kilka
Katarzyna Brzoza: Stereotypy płciowe w obszarze zainteresowań medioznawczych
Aleksandra Maśnica: Propaganda w kinie hiszpańskim w latach dyktatury generała Francisco Franco

PRAWO I ETYKA
Piotr Uhma: Oblicza pluralizmów mediów publicznych w Polsce
Bartosz Pietrzyk: Etyczny wymiar komunikacji pomiędzy przedstawicielami polityki i mediów. Przypadek sprawy Macieja Kluczki, dziennikarza Radia Merkury (Radio Poznań)
Dariusz Krawczyk: Postępowanie dziennikarza wobec obowiązujących norm prawnych dotyczących staranności przygotowywania materiałów prasowych

KOMUNIKACJA MEDIALNA
Katarzyna Giereło-Klimaszewska, Joanna Gajda: The image of Prime Ministers Ewa Kopacz, Beata Szydło and Donald Tusk in the Czech portal iDnes
Ewelina Pasternak: „Syntetycy i naturalsi” – obraz świata we współczesnym dyskursie medialnym
Weronika Walo: Analiza strategii wizerunkowej Opola w latach 2012–2017
Jerzy Widerski: Bohater reklamy – człowiek ponowoczesny?

SPRAWOZDANIA
Artur Trudzik: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Media – Dziennikarstwo – Muzyka”, 13 listopada 2018 roku, Szczecin
Joanna Bierówka: III Kongres Edukacji Medialnej „Spotkanie badaczy i praktyków”, 25–26 października 2018 roku, Gdańsk–Gdynia
Dariusz Baran: „Jakie media?”, 14-15 listopada 2018 roku, Lublin

Instrukcja przygotowania artykułów
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach

Pobierz cały numer