Państwo i Społeczeństwo, 2017 nr 2

Ekonomia, finanse i edukacja zawodowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju – wybrane zagadnienia.
Pod redakcją Alicji Dziuby-Burczyk. Kraków 2017

Alicja Dziuba-Burczyk: Wprowadzenie. Ekonomia, finanse i edukacja zawodowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju …..5

MIKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Barbara Podolec: Zarządzanie wydatkami gospodarstw domowych w Polsce – wybrane aspekty analizy statystycznej …..13
Anna Dębska-Rup, Przemysław Rup: Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstwa i jego ujęcie w księgach rachunkowych …..35

FINANSOWE ASPEKTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRZESTRZENNEGO
Piotr Raźniak: Zróżnicowanie kondycji finansowej korporacji w Europie Wschodniej w czasie spowolnienia gospodarczego …..57
Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Monika Płaziak: Pozycja ekonomiczna miast Europy Wschodniej na tle świata …..71
Przemysław Rup: Aspekty prawne i rachunkowe klasyfikacji i wyceny nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych …..89

EDUKACJA ZAWODOWA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI
Magdolna Láczay: Management-based approach to the reform of the vocational training …..113
Marta Woźniak-Zapór, Mariusz Grzyb, Sebastian Rymarczyk: Mechanizmy gamifikacji w kształtowaniu postaw studentów …..125

RECENZJE
Anna Świętek: Sektory bankowe w Unii Europejskiej, red. Janusz Cichy, Blandyna Puszer, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016 …..139

Instrukcja przygotowania artykułów …..145
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach …..147
Pobierz cały numer