Państwo i Społeczeństwo, 2015 nr 2

Służby Mundurowe: organizacja pracy, stres i wypalenie zawodowe.
Pod redakcją Małgorzaty Leśniak, Kraków 2015

Małgorzata Leśniak: Wprowadzenie …..5
Małgorzata Leśniak, Maciej Szaszkiewicz: Więzienie jako instytucja opresyjna i sytuacja depresyjna …..11
Katarzyna Czekaj: Wypalenie zawodowe personelu więziennego jako efekt dyspozycyjnej i sytuacyjnej oceny stresu …..23
Agnieszka Malczewska-Błaszczyk: Problem stresu i jego skrajnych konsekwencji u pracowników ochrony osób i mienia …..37
Ewa Wach: Ustalanie motywacji zamachów samobójczych …..61
Witold Tomasz, Angelika Hejmej: Charakterystyka nieformalnych struktur podkultury przestępczej …..79
Tomasz M. Krystyan, Anna Jasińska: Zachowania homoseksualne kobiet osadzonych w zakładach karnych w kontekście procesu resocjalizacji …..89
Angelika Hejmej: Zabójca z motywów seksualnych …..99
Jakub Lickiewcz, Jolanta Szymańska, Łukasz Burkiewicz: Próba charakterystyki psychologicznej Cichociemnego …..113

RECENZJE
Małgorzata Leśniak: Jan Widacki, Szkice z dziejów prawa karnego i kryminologii w Krakowie. Myśli i ludzie [Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014, 208 s.] …..127
Ewa Czerwińska-Jakimiuk: Beata Zinkiewicz, Profilaktyczny wymiar działalności rodzinnych kuratorów sądowych [Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2015, 279 s.] …..131

SPRAWOZDANIA
Zygmunt Lizak: Tożsamościowy i kulturotwórczy proces kontroli i zmiany społecznej. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej z cyklu „Tożsamość” …..137

Noty o autorach …..141
Instrukcja przygotowania artykułów …..143
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach …..145

Pobierz cały numer