Państwo i Społeczeństwo, 2005 nr 2

Media i polityka
Pod redakcją Stanisława Kiliana, Kraków 2005

Stanisław Kilian: Wprowadzenie
Barbara Krauz-Mozer: Polityka i informacja w dobie globalizacji
Agnieszka Gałkowska, Stanisław Gałkowski: Oportunizm i społeczeństwo otwarte
Stefan J. Rittel: Relewancja i redundancja w tekstach o treści politycznej
Katarzyna Pokorna-Ignatowicz: Polskie media w czasach „Solidarności”
Mateusz Nieć: Cyceroński ideał kampanii politycznej (ze współczesnej perspektywy)
Andrzej Nowosad: Metody i techniki pozyskiwania i przetwarzania informacji medialnej na potrzeby białego wywiadu
Agnieszka Kasińska-Metryka: Wizerunek polityczny – tworzenie, oddziaływanie, skuteczność. Analiza na podstawie współczesnej sceny politycznej
Tomasz Płudowski: Telewizyjna reklama polityczna w amerykańskich wyborach prezydenckich
Małgorzata Winiarska: Obraz polskiej polityki na łamach prasy austriackiej
Agnieszka Szymańska: Spieglowski wizerunek polskiej polityki
Beata Romiszewska: III czy IV Rzeczpospolita – spór o Polskę na łamach prasy opiniotwórczej
Grzegorz Tokarz: Lustracja w publicystyce polskich konserwatystów
Agnieszka Sznajder: Wizerunek kobiety aktywnej politycznie
Stefan Stępień: Państwo a gospodarka w koncepcjach programowych głównych ugrupowań politycznych III RP
Piotr Borowiec: Naród a społeczeństwo obywatelskie – konflikt czy zgodne współistnienie?

VARIA
Maciej Malinowski: Siła „czwartej władzy”: mit czy rzeczywistość
Agnieszka Prostak, Joanna Kawalec, Joanna Konopka, Michał Pawłowski, Joanna Rudek: Miejsce tradycyjnych wartości rodzinnych w reklamie telewizyjnej

RECENZJE
Stanisław Kilian: Witold Wojdyło, Stanisław Grabski (1871-1949)
Agnieszka Walecka-Rynduch: Rewolucja bez rewolucji