Państwo i Społeczeństwo, 2003 nr 2

Kraków 2003

NAUKI PRAWNE I ADMINISTRACYJNE
Tadeusz Biernat: Współczesne przemiany w sferze państwa – prawa – polityki. Zarys problemów badawczych
Izabela Lewandowska-Malec: Samorząd gminny w Polsce i w Niemczech. Wybrane zagadnienia
Zdzisław Zarzycki: Rzymski rodowód depozytu nieprawidłowego. Art. 845 Kodeksu Cywilnego
Jarosław Reszczyński: Z badań nad pojęciem „konieczności”. Urguere w źródłach prawa rzymskiego. I.
Witold Sobczak: Chorwacka ustawa o prawie autorskim

NAUKI POLITYCZNE I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Agnieszka Walecka: Totalitarna rzeczywistość Vaclava Havla i Herberta Marcuse’a jako przykład konwergencji Wschodu z Zachodem

HISTORIA, HISTORIA IDEI
Marian Zgórniak: Nieudana misja Władysław Gizberta-Studnickiego w Berlinie w początku 1940 roku
Anna Kargol: Polskie wolnomularstwo – organizacja publiczna, warsztat intelektualny i nurt ideowy. Zarys charakterystyki
Henryk Hoffmann: Problematyka religioznawcza w badaniach polskich orientalistów w latach 1873-1939

PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA, NAUKI O RODZINIE
Iwona Babuśka: Uwarunkowania rodzinne modelowania zachowań agresywnych (Wpływ agresywności matek na zachowania młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim)

NAUKI EKONOMICZNE
Janina Rosicka: Leibniz o państwie i gospodarce
Jadwiga Warszyńska: Międzynarodowy ruch turystyczny w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku
Barbara Oliwkiewicz: Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności (Kohezji) – pomoc finansowa Unii Europejskiej dla krajów członkowskich
Jowita Świerczyńska: Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa z funduszy unijnych
Dominika Kubacka: Rola firm hurtowych we współczesnych kanałach dystrybucji

RECENZJE I SPRAWOZDANIA
Jan Staszków: III Międzynarodowa konferencja naukowa „Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie”, zorganizowana przez Krakowską Szkołę Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Kraków, 1-3 czerwca 2003)
Jan Dziedzicki: Opozycja małopolska w dokumentach. 1976-1980, wybór i opracowanie Adam Roliński, współpraca Krystyna Bielawska, Marcin Orski, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2003