e-ISSN 2451-0858 ISSN 1643-8299

Państwo i Społeczeństwo, 2023 nr 1

Medycyna i zdrowie publiczne

Pod redakcją Ireny Milaniak i Grażyny Dębskiej, Kraków 2023

Grażyna Dębska, Irena Milaniak: Wprowadzenie

PRACE ORYGINALNE
Irena Milaniak, Anna Tarnowska: Funkcjonowanie psychospołeczne personelu pielęgniarskiego podstawowej opieki zdrowotnej w Międzynarodowym Roku Pielęgniarki i Położnej oraz pierwszym roku pandemii COVID-19
Joanna Golec, Monika Nowak, Mateusz Malinowski, Elżbieta Szczygieł, Edward Golec: Stress and burnout syndrome among health care personnel during the COVID-19 pandemic
Jolanta Nawara, Wojciech Dziedzic, Marta Dziadkowiec-Sądej, Kamila Makulec: Influence of the level of physical fitness on the symptoms of back pain syndrome
Izabela Kołodziejczyk, Marta Katarzyna Hreńczuk: Stres personelu pielęgniarskiego i style radzenia sobie z nim wobec śmierci pacjenta pediatrycznego
Agata Szkopińska, Marta Katarzyna Hreńczuk: Wiedza studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo na temat wybranych aspektów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
Małgorzata Kalemba-Drożdż, Agnieszka Cierniak, Agata Grzywacz-Kisielewska: Liofilizowane owoce róży obniżają poziom kortyzolu u studentów po stresie egzaminacyjnym
Klaudia Kowalska, Marta Katarzyna Hreńczuk: Charakterystyka pacjentów pediatrycznych z wieloukładowym zespołem zapalnym w aspekcie opieki pielęgniarskiej

PRACE POGLĄDOWE
Beata Krusiec-Świdergoł, Magdalena Kamińska: Balneoterapia w pediatrii
Dominika Bryłowska, Magdalena Wróbel, Joanna Bukowska: Postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobie Kienböcka
Magdalena Kamińska, Beata Krusiec-Świdergoł: Wykorzystanie terapeutycznych właściwości soli w profilaktyce i leczeniu chorób układu oddechowego
Anna Sadakierska-Chudy, Angelika Bartosiewicz: Polimorfizmy genetyczne a efekty metaboliczne działania olanzapiny

OPISY PRZYPADKÓW
Krzysztof Aksędowski, Andrzej L. Komorowski: Spontaniczna perforacja ściany żołądka przemieszczonego do klatki piersiowej jako nietypowa odmiana zespołu Boerhaavego
Patrycja Agnieszka Białowąs, Tomasz Senderek: Leczenie pozawałowego VSD
Irena Milaniak, Sylwia Wiśniowska-Śmiałek, Izabela Górkiewicz-Kot, Grzegorz Wasilewski, Michał Kaleta, Ferdynanda Krupa-Hübner, Karol Wierzbicki: Ventricular fibrillation in a patient supported by a left ventricular assist device: a case report on the challenge for nursesPobierz cały numer