e-ISSN 2451-0858 ISSN 1643-8299

Państwo i Społeczeństwo, 2022 nr 1

Medycyna i zdrowie publiczne

Pod redakcją Ireny Milaniak i Grażyny Dębskiej, Kraków 2022

Grażyna Dębska, Irena Milaniak: Wprowadzenie

PRACE ORYGINALNE
Agnieszka Fusińska-Korpik, Anna Depukat, Monika Noga: Wstępna ocena wyznaczników własnej motywacji i zaangażowania w profilaktyczną aplikację mobilną – wyniki badań fokusowych
Grażyna Dębska, Paulina Pudzisz, Wioletta Ławska: Porównanie wsparcia społecznego i jakości życia matek i ojców dzieci z niepełnosprawnością fizyczną
Anna Goździalska, Małgorzata Pasek, Małgorzata Jochymek, Magdalena Goździalska: mRNA expressions for MMP-2 and MMP-9 as potential molecular markers for distinguishing the boundary between tumour and normal tissue in basal cell carcinoma
Irena Milaniak, Karol Wierzbicki, Piotr Przybyłowski: Factors influencing the survival of recipients after heart transplantation: a five-year retrospective study
Edyta D. Laska, Anna Lubas, Wioletta K. Szepieniec, Joanna Kin-Dąbrowska, Paweł Szymanowski: Urinary incontinence in post-menopausal women and its impact on lifestyle and areas of life
Lucyna Tomaszek, Mariola Seń, Maria Zelek, Zofia Foryś: Przyczyny występowania zatruć u pacjentów leczonych na oddziale toksykologii
Barbara Siekierska, Elżbieta Broniatowska, Paulina Kurleto: Wpływ wartości glikemii na przeżywalność pacjentów z zespołem uzależnienia alkoholowego (ZUA) po urazie czaszkowo-mózgowym
Renata Bakalarz, Sylwia Lisowska, Mateusz Gaczoł, Monika Rogóż, Mirosław Bik-Multanowski: Influence of the type of birth and nutrition during lactation on the duration of the breastfeeding period in Poland
Ewa Strój, Grzegorz Błażejewski: Opinie i wiedza fizjoterapeutów o aromaterapii
Jadwiga Klukow, Martyna Pieszczek, Zofia Foryś, Grażyna Dębska: Klimat organizacyjny w środowisku pracy pielęgniarek i pielęgniarzy w czasie pandemii Covid-19
Aleksandra Gdynia, Grzegorz Onik, Karolina Sieroń: Kinesiotaping mięśnia prostego brzucha w łagodzeniu objawów nietrzymania moczu u kobiet

PRACE POGLĄDOWE
Piotr Paweł Świniarski, Tomasz Purwin, Paweł Jędrzejczyk, Marta Drążkiewicz, Aleksander Łapuć, Jacek Wilamowski, Tomasz Drewa: How to improve patient satisfaction and sexual quality of life after penile prosthesis implantation
Zbigniew Liber, Zbigniew Jabłoński, Wioletta Katarzyna Szepieniec, Paweł Szymanowski: Transseksualizm jako problem diagnostyczny
Oleksii Potapov, Sergii Kosiukhno, Dmytrii Mykhalchuk, Oleksandr Kalashnikov, Ivan Todurov, Andrzej L. Komorowski: Single Incision Endoscopic Surgery (SIES) in inguinal hernia repair. A technical review
Ewa Strój, Grzegorz Błażejewski: Nordic walking jako uniwersalny trening w rehabilitacji – przegląd doniesień
Paulina Kurleto, Agnieszka Skorupska-Król, Irena Milaniak: Żywe dawstwo nerki w Polsce w ujęciu medycznym, prawnym i etycznym

OPISY PRZYPADKÓW
Irena Milaniak, Paulina Tomsia: Planowanie opieki nad pacjentem transpłciowym po przeszczepieniu nerki – opis przypadku

SPRAWOZDANIA
Małgorzata Kalemba-Drożdż: Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Polifenole 2021”Pobierz cały numer