Państwo i Społeczeństwo, 2019 nr 1

Medycyna i zdrowie publiczne
Pod redakcją Piotra Kopińskiego i Małgorzaty Kalemby-Drożdż, Kraków 2019

Wspomnienie o prof. zw. dr hab. n. med. Bogusławie Frańczuku …..5

Piotr Kopiński: Wprowadzenie …..9

PRACE ORYGINALNE
Ewa Donesch-Jeżo: Struktura retoryczna i cechy lingwistyczne Wstępu w medycznych artykułach naukowych w języku angielskim …..13
Agnieszka Skorupska-Król, Iwona Szewczyk, Paulina Kurleto: Jakość życia i akceptacja choroby wśród pacjentów z przetrwałym migotaniem przedsionków …..27
Beata Marczyńska-Kołacz, Wioletta Katarzyna Szepieniec, Paweł Szymanowski: Ocena poziomu wiedzy wśród kobiet rodzących pierwsze dziecko o zaletach karmienia naturalnego i deklarowanej długości karmienia piersią …..43
Šárka Tomková, Daniel Gurín, Ingrid Špringrová Palaščáková: Screening of the pelvic floor muscle strenght of female physiotherapists …..65

PRACE POGLĄDOWE
Piotr Sowizdraniuk, Joanna Sowizdraniuk: Regulacje prawne określające ramy opieki zdrowotnej osób przybywających do Polski jako uchodźcy, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych, ich wykrywania, leczenia i zapobiegania …..79
Joanna Sowizdraniuk, Piotr Sowizdraniuk: Analiza wpływu migracji na zachorowalność na choroby zakaźne w Polsce …..91

OPIS PRZYPADKU
Anna Galicka-Brzezina, Sylwia Leks-Sadowska, Andrzej Madej: Zakażenie układu moczowego o etiologii Enterobacter sakazakii – opis przypadku …..105

SPRAWOZDANIA
Małgorzata Kalemba-Drożdż: „Zaburzenia snu w neurologii”. Sprawozdanie z konferencji naukowej …..115
Małgorzata Kalemba-Drożdż: Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej …..117
Małgorzata Kalemba-Drożdż: Sprawozdanie z XIX Konferencji Naukowej „Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo” …..121

Instrukcja przygotowania artykułów z zakresu medycyny i zdrowia publicznego …..123
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach …..127

Pobierz cały numer