Państwo i Społeczeństwo, 2018 nr 1

Teoretyczne i praktyczne aspekty grywalizacji.
Pod redakcją Joanny Aksman, Joanny Bierówki. Kraków 2018

Joanna Aksman, Joanna Bierówka: Wprowadzenie. Teoretyczne i praktyczne aspekty grywalizacji …..5

Jarosław Rokicki: O urzeczywistnieniu gry i mistyfikacji rzeczy …..9
Magdalena Christ, Alina Nowak: Od gier i zabaw po grywalizację w budowaniu motywacji do uczenia się u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i studentów pedagogiki …..37
Magdalena Trzcionka: Innowacje w edukacji – grywalizacja w procesie dydaktycznym …..49
Ewa Trębińska-Szumigraj: Uniwersytet na ulicy – o doświadczeniach płynących z gier miejskich …..71
Marta du Vall: Grywalizacja jako klucz do zwiększenia zaangażowania młodego pokolenia w działania społeczne …..85
Małgorzata Bajgier-Kowalska, Mariola Tracz, Radosław Uliszak: Ingress jako przykład wykorzystania grywalizacji w turystyce. Studium przypadku dla Krzeszowic i Skały …..101
Katarzyna Gibek: Grywalizacja jako narzędzie motywowania i angażowania pracowników …..115
Anna Losa-Jonczyk: Gamifikacja w kreowaniu wizerunku w mediach …..127

RECENZJE
Marta du Vall: Marta Majorek, Anarchizm 2.0. Ideologia i praktyka w dobie nowych mediów [Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2017, 306 s.] …..139
Maria Kliś: Stanisław Nieciuński, Model sylwetki absolwenta szkoły wyższej. Refleksje psychopedagogiczne [Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2017] …..143

SPRAWOZDANIA
Joanna Bierówka: Między grywalizacją a manipulacją – perspektywa interdyscyplinarna, Kraków, 28 listopada 2016 roku …..149
Piotr Uhma: „Od kryzysu finansowego do Brexitu. Unia Europejska w przebudowie” i „Fundamental Rights in the European Union and the National Identity of the Member States” – problemy Unii Europejskiej okiem ekspertów prawa europejskiego …..151
Lech Mikulski: Dokonania dekady i perspektywy rozwojowe studiów nad mediami i komunikowaniem w Polsce. Konferencja jubileuszowa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Wrocław, 25–26 kwietnia 2017 roku …..155
Dariusz Baran: Popular Music in Communist and Post-Communist Europe: State of Research, Perspectives, Olomouc, 28–29 marca 2017 …..159

Instrukcja przygotowania artykułów …..163
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach …..165
Pobierz cały numer