Państwo i Społeczeństwo, 2017 nr 1

Architektura eksperymentalna.
Pod redakcją Katarzyny Banasik-Petri. Kraków 2017

Katarzyna Banasik-Petri: Wprowadzenie …..5
Magdalena Kozień-Woźniak: „Gdyby nie było wejścia” – Doha Tower Jeana Nouvela jako eksperyment architektoniczny …..9
Bartosz Haduch: Architektura Ai Weiweia …..19
Katarzyna Banasik-Petri: Harpa – islandzki eksperyment …..29
Mariusz Twardowski: Brasilia – eksperyment urbanistyczno-architektoniczny po sześćdziesięciu latach …..51
Barbara Stec: Wykorzystanie fizycznych praw środowiska w eksperymentach architektonicznych Philippe’a Rahma …..65
Krzysztof Ingarden: Poszukiwanie metody – eksperymenty z kontekstem i materiałem na przykładzie wybranych projektów własnych …..79
Piotr Wróbel: Eksperyment w architekturze. Wolny wybór czy konieczność i obowiązek? …..95
Marta A. Urbańska: Eksperyment powściągliwości w brytyjskiej i polskiej architekturze najnowszej …..115

VARIA
Hieronim Kubiak: Wspomnienie o Stanisławie Wiśniewskim (1936–2016): artyście malarzu, nauczycielu akademickim, gawędziarzu, wędkarzu …..127

Noty o autorach …..135
Instrukcja przygotowania artykułów …..139
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach …..141
Pobierz cały numer