Państwo i Społeczeństwo, 2016 nr 1

Stereotypy w procesie integracji akademickiej.
Pod redakcją Małgorzaty Leśniak. Kraków 2016

Małgorzata Leśniak: Wprowadzenie …..5
Anna Czerniak: O piętnujących i piętnowanych – psychologiczne aspekty relacji piętnowania …..11
Anna Frątczak: Stereotypy w badaniach nad równością. Wstępne pytania metodologiczne …..29
Dariusz Grzonka: Wizualne migracje: refleksje o metodzie i braku metod w wizualnych badaniach nad doświadczeniem imigracyjnym …..41
Katarzyna Brataniec: Narody i ich stereotypy a wizerunek Ukraińców w świadomości zbiorowej Polaków …..59
Joanna Konieczna-Sałamatin: Kontakty polsko-ukraińskie a zmiany wzajemnego postrzegania Polaków i Ukraińców …..75
Dariusz Baran: Wizerunek Ukraińców na łamach wybranej polskiej prasy …..97
Marta Majorek, Marta du Vall: Obraz ukraińskiego Majdanu w polskich mediach społecznościowych – na przykładzie Twittera …..117
Mateusz Gawron: Postawy ksenofobiczne wśród studentów wybranych kierunków studiów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego …..133
Romuald Wojtulewski: Akceptacja inności – spostrzeganie odmienności narodowej studentów z Ukrainy wśród studentów uczelni krakowskich …..149
Małgorzata Leśniak: Wizerunek Polski i Polaków w oczach studentów ukraińskich. Ukraińcy w oczach studentów polskich …..175
Joanna Bierówka: Opinie studentów ukraińskich na temat ich integracji akademickiej …..199

VARIA
Małgorzata Leśniak: Integracja akademicka widziana oczami studentów z Ukrainy …..217

RECENZJE
Mieczysław Sprengel: Ewa Lipińska, Polskość w Australii – o dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, 194 s.] …..227

SPRAWOZDANIA
Agnieszka Wilczyńska, Agnieszka Konik: Sprawozdanie z wizyty Profesora Philipa Zimbardo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 17–18 marca 2016 roku …..233

Noty o autorach …..239
Instrukcja przygotowania artykułów …..243
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach …..245
Pobierz cały numer