Państwo i Społeczeństwo, 2015 nr 1

Pod redakcją Bogusławy Gneli i Katarzyny Pokornej-Ignatowicz, Kraków 2015

Bogusława Gnela, Katarzyna Pokorna-Ignatowicz: Wprowadzenie …..5

PRAWO
Paweł Czubik: Nieuznawanie urzędowych dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych – przypadek Tureckiej Republiki Północnego Cypru …..11
Izabela Pilarczyk: Rozwiązanie spółki z o.o. „w organizacji” …..21
Adam Pałka: Bezprawność a niezgodność z prawem na tle „kodeksowej” odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej …..37
Anna Marek: Naprawienie szkody niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu …..47
Agnieszka Sowa: Zachowanie poszkodowanego a wysokość odszkodowania w systemie odpowiedzialności kontraktowej …..57
Agnieszka Kłos: Umowa powiernictwa w prawie polskim …..69
Karolina Polańska: Umowy koncernowe …..87
Kamila Stefanek: Komisje wojewódzkie do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych …..97

MEDIA I KOMUNIKOWANIE
Danuta Waniek: Interes publiczny w radiofonii i telewizji. Zagadnienia wybrane …..113
Maja Ignatowicz: Lokowanie produktu i jego regulacja w prawie unijnym …..125
Magdalena Oleszkowicz: „Wideo na żądanie”, czyli jak telewizje walczą o widza w sieci …..139
Kinga Zdrojewska: Współczesny radiowy rynek stacji komercyjnych w Polsce …..157
Justyna Wojniak: Edutainment i edukacja filmowa jako narzędzia kształtowania tożsamości oraz postaw dzieci i młodzieży …..167
Marta Majorek: Radykalna demokracja jako zasada niezależnego sieciowego dziennikarstwa na przykładzie projektu Indymedia …..181
Izabela Kraśnicka-Wilk: Kobiece czy męskie? Gesty adaptacyjne w dialogu publicznym …..197

HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ
Michał Kowalówka: Powrót Stanisława Brzozowskiego w XXI wieku …..213
Joanna Plata: Irlandia kobiet. Początki irlandzkiego ruchu kobiecego …..227

RECENZJE
Dariusz Baran: Maciej Pacuła, Informacja: wolne dobro publiczne nie chronione autorskoprawnie [Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2014, 182 s.] …..245
Michał Kowalówka: Jan Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą [Universitas, Kraków 2012, 584 s.] …..249
Lech Mikulski: Guy Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa [Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, 368 s.]; Jarosław Urbański, Prekariat i nowa walka klas: przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki [Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014, 274 s.] …..253
Joanna Plata: Marcin Król, Europa w obliczu kryzysu [Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa 2012, 224 s.] …..259

SPRAWOZDANIA
Joanna Bierówka, Marta du Vall: Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców i IV edycji warsztatów metodologicznych medioznawców, z konferencji CyberRE 5.0. oraz z konferencji Cyfrowe wyzwania. Kompetencje cyfrowe: badania, strategie, praktyka …..265
Magdalena Oleszkowicz: Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Mediów Studenckich w Krakowie …..271
Iga Bałos, Aneta Januszko-Szakiel: Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium Infobrokering. Profesjonaliści informacji i adepci zawodu …..273

Noty o autorach …..277
Instrukcja przygotowania artykułów …..279
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach …..281
Pobierz cały numer