Państwo i Społeczeństwo, 2005 nr 1

Wolność – Własność – Władza. Dylematy doktryny i praktyki
Pod redakcją Marka Nowaka, Kraków 2005

Marek Nowak: Wprowadzenie
Paweł Laidler: Wolność, własność, władza – Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych za czasów sędziego Johna Marshalla
Krystyna Daniel: Prawo w świetle przekonań moralnych i politycznych
Bogdan Szlachta: Przedmiotowy i podmiotowy sens władzy politycznej. Przyczynek do badań nowożytnych doktryn politycznych
Piotr Kimla: Arnold Gehlen w obronie klasycznych zadań władzy i instytucji państwa
Marcin Sala-Szczypiński: Znaczenie zasad współżycia społecznego w prawie polskim
Marek Balicki: Dotychczasowe rozwiązania i nowe trendy w brytyjskiej służbie cywilnej. Wzory dla Polski
Bronisław Bombała: Reformy administracji publicznej – ujęcie personalistyczne
Monika Chlipała: Samorząd terytorialny a zasada pomocniczości
Piotr Laskowski: Korupcja w samorządzie terytorialnym – patologia władzy czy koszt transformacji
Justyna Maliszewska-Nienartowicz: Proporcjonalność jako zasada wyznaczająca granice działania Wspólnoty Europejskiej
Diane Ryland: The charter of fundamental rights of the European Union: questions, problems and perspective
Eleonora Marišová: Problems relating to development of agricultural land market: case of Slovakia

VARIA
Anna Citkowska-Kimla: Kilka uwag o fenomenie rewolucji i współczesnych zmianach w obrębie władzy
Piotr Feczko: Obraz administracji publicznej w oczach studentów
Anna Pulit: Własność w konstytucji Grecji z 1975 r.

RECENZJE
Tadeusz Biernat: Jacek Zaleśny, Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim
Tadeusz Biernat: Krystyna Leszczyńska, Rządy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2001
Zdzisław Zarzycki: Wybór źródeł do nauki prawa wyznaniowego, oprac. Ewa Gajda