Państwo i Społeczeństwo, 2004 nr 1

Kraków 2004

SOCJOLOGIA
Hieronim Kubiak: The making of national consciousness
Zbigniew Pucek: Dyskurs antropologiczny w procesie dekonstrukcji
Jan Szmyd: Polski wkład do teorii i projektu współczesności (Zygmunt Bauman i Józef Bańka)

NAUKI POLITYCZNE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Erhard Cziomer: Główne interesy i cele polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Dyskusje i kontrowersje
Rajmund Mydel, Heinz Fassmann: Integracja a transnarodowa migracja wahadłowa (na przykładzie Polaków w Wiedniu)
Magdalena Ślusarczyk: Społeczne i ekonomiczne aspekty lobbingu
Michał Czarnomski: Unia Europejska – dylematy ochrony środowiska

NAUKI PRAWNE I ADMINISTRACYJNE
Jacek M. Majchrowski: Trybunał Kompetencyjny – geneza, struktura i zakres działalności
Jan Staszków: Zastrzeżenie do umowy międzynarodowej
Andrzej Pankowicz: Län – szwedzki model samorządu regionalnego

PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA, NAUKI O RODZINIE
Maria Kliś: Psychologiczne koncepcje umiejętności czytania ze zrozumieniem
Tomasz Maślanka: Korzenie technicznego myślenia w filozofii Martina Heideggera

NAUKI EKONOMICZNE
Kazimierz Trafas: Procesy globalizacji i metropolizacji a rozwój miasta
Magdalena Dołhasz: Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa – pojęcie i zakres
Elżbieta Zębala: Polska polityka celna w świetle umów międzynarodowych

RECENZJE I SPRAWOZDANIA
Zdzisław Zarzycki: Piotr Kasprzyk, Separacja prawna małżonków