Państwo i Społeczeństwo, 2003 nr 1

Kraków 2003

NAUKI POLITYCZNE I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Bogdan Szlachta: Status – civitas – res publica. Kilka uwag o kształtowaniu się nowożytnego państwa
Stanisław Kilian: Cele kształcenia obywatelsko-państwowego w myśli politycznej emigracyjnych narodowców (1945-1989)
Krzysztof Łabędź: Publicystyka „Solidarności” i opozycji politycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych wobec Kościoła katolickiego i relacji między opozycją a Kościołem

NAUKI PRAWNE I ADMINISTRACYJNE
Bogusława Bednarczyk: Common Fundamental Rights in the Case-Law of the Court of Justice of the European Communities
Barbara Stoczewska: Państwo narodowe a procesy integracji europejskiej
Jarosław Reszczyński: Pojęcie „konieczności” w prawie rzymskim. Uwagi metodologiczne

HISTORIA, HISTORIA IDEI
Andrzej Kapiszewski: Establishing Relations between Poland and Saudi Arabia: count Raczyński’s visit to king Abdulaziz in 1930 and prince Faisal’s visit to Warsaw in 1932.
Henryk Hoffmann: Problematyka historyczno-religijna i teoretyczno-metodologiczna w religioznawstwie katolickim (1873-1939)
Rafał Łętocha: Wychowanie, społeczeństwo, religia w publicystyce organizacji „Ojczyzna” 1939-1945
Jerzy Seniów: Działalność Józefa Piłsudskiego podczas I wojny światowej w opinii prasy krakowskiej (1914-1918)

PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA, NAUKI O RODZINIE
Jolanta Rybska-Klapa: Potrzeba spójnego systemu pomocy dyslektycznemu dziecku i jego rodzinie
Agnieszka Lumer: Działalność Ośrodka Wspierania Rodzin
Izabela Szczepaniak-Wiecha: Zastępcza opieka rodzinna w Polsce

SOCJOLOGIA
Zbigniew Pucek: Inteligencja między formacją i misją a funkcją społeczną
Tadeusz Paleczny: Migracje w perspektywie socjologicznej: ogólna charakterystyka zjawiska
Monika Banaś: Szwedzka reemigracja ze Stanów Zjednoczonych Ameryki przełomu wieków XIX i XX – zarys ogólnych tendencji

NAUKI EKONOMICZNE
Alicja Dziuba-Burczyk: Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń w świetle nowelizacji ustawy
Leszek Korzeniowski: Polityka bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu firmą
Janusz Ziarko: Osobiste doświadczenia w menedżerskim myśleniu i działaniu. Analiza psychologiczna

RECENZJE I SPRAWOZDANIA
Bogumił Grott: Fryderyk Wilhelm Haack „Neopoganizm w Niemczech- powrót Wotana, religia krwi, ziemi i rasy”
Stanisław Kilian: Anna Siwik, „Polskie uchodźstwo polityczne. Socjaliści na emigracji w latach 1956-1990″