CHARAKTERYSTYKA CZASOPISMA
Półrocznik „Państwo i Społeczeństwo – Medycyna i Zdrowie Publiczne” jest periodykiem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie z 40 pkt. – wykaz MEiN (2021).
Czasopismo publikuje prace oryginalne oraz poglądowe, a także opisy przypadków, w języku angielskim oraz polskim, dotyczące szeroko pojętych nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
PiS.MiZP oferuje profesjonalne wsparcie redaktorów i native speakerów na etapie korekty językowej artykułów.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE – ZGŁASZANIE PRAC DO DRUKU
Zasady przygotowania artykułów: https://www.panstwoispoleczenstwo.pl/informacje-dla-autorow-tekstow-medycznych/

UWAGA:
Artykuły są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem platformy https://www.editorialsystem.com/pis
Redakcja nie przyjmuje i nie kieruje do recenzji artykułów, które nie są przygotowane zgodnie z instrukcją dla autorów.

Proces recenzowania
Zapewniamy zorganizowany proces przyjęcia publikacji oraz jej recenzji. Zasady recenzowania na stronie czasopisma: https://www.panstwoispoleczenstwo.pl/informacje-dla-autorow/

Publikacja pracy w Czasopiśmie jest bezpłatna. Opublikowane prace są dostępne w wersji pełnotekstowej na stronie internetowej czasopisma: https://www.panstwoispoleczenstwo.pl/

Redakcja Czasopisma Państwo i Społeczeństwo – Medycyna i Zdrowie Publiczne
Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
e-mail: medycynazp@afm.edu.pl