Adres redakcji:

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, budynek A lok. A 215
30-705 Kraków
tel. 12 25 24 665
e-mail: oficyna@afm.edu.pl

Wydawca:
Oficyna Wydawnicza AFM
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, budynek A lok. A 215
30-705 Kraków
e-mail: oficyna@afm.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Halina Baszak Jaroń
e-mail: oficyna@afm.edu.pl
Sekretarz redakcji numerów „Państwo i Społeczeństwo – Medycyna i Zdrowie Publiczne”:
Maria Konturek
e-mail: medycynazp@afm.edu.pl