Adres redakcji:
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek A lok. A 218
tel. 12 25 24 663

Sekretarz redakcji:
Halina Baszak Jaroń
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek B lok. B 120
tel. 12 25 24 665
e-mail: oficyna@afm.edu.pl

Sekretarz redakcji numerów „Państwo i Społeczeństwo – Medycyna i Zdrowie Publiczne”:
Maria Konturek
e-mail: medycynazp@afm.edu.pl