Adres redakcji:

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, budynek A lok. A 215
30-705 Kraków
tel. 12 25 24 665
e-mail: oficyna@afm.edu.pl

Wydawca:
Oficyna Wydawnicza AFM
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, budynek A lok. A 219
30-705 Kraków
e-mail: oficyna@afm.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Halina Baszak Jaroń
e-mail: oficyna@afm.edu.pl
Sekretarz redakcji numerów „Państwo i Społeczeństwo – Medycyna i Zdrowie Publiczne”:
Agnieszka Zabiegała
e-mail: medycynazp@afm.edu.pl

Sprzedaż:
e-mail: ksiegarnia@kte.pl

Warunki prenumeraty

Zamówienia na prenumeratę prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: ksiegarnia@kte.pl,
podając imię i nazwisko (nazwę) osoby (instytucji) zamawiającej, numer telefonu, adres zamieszkania (siedziby), numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres, na który ma być przesyłane czasopismo, liczbę kolejnych zamówionych numerów (co najmniej cztery) i liczbę egzemplarzy każdego numeru.

Formularz zamówienia prenumeraty

Koszt prenumeraty rocznej obejmującej 4 numery na terenie Polski wynosi 132,00 zł (z VAT 5%). Cena zawiera koszty przesyłki.
Koszt prenumeraty rocznej obejmującej 4 numery z odbiorem osobistym w Księgarni u Frycza  wynosi 100,00 zł (z VAT 5%).

Przedpłaty proszę dokonywać na poniższe konto w temacie proszę wpisać tytuł czasopisma.
05 1020 2892 0000 5602 0146 3801
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o.
ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1a/lok A218
30-705 Kraków