Informacje dla Autorów z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu

CHARAKTERYSTYKA CZASOPISMA
Czasopismo publikuje prace oryginalne oraz poglądowe, a także opisy przypadków, w języku angielskim oraz polskim, dotyczące szeroko pojętych nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
„Państwo i Społeczeństwo” oferuje profesjonalne wsparcie redaktorów i native speakerów na etapie korekty językowej artykułów.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE – ZGŁASZANIE PRAC DO DRUKU
Zasady przygotowania artykułów: https://www.panstwoispoleczenstwo.pl/informacje-dla-autorow-tekstow-medycznych/

UWAGA:
Artykuły są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem platformy https://www.editorialsystem.com/pis
Redakcja nie przyjmuje i nie kieruje do recenzji artykułów, które nie są przygotowane zgodnie z instrukcją dla autorów.

Proces recenzowania
Zapewniamy zorganizowany proces przyjęcia publikacji oraz jej recenzji. Zasady recenzowania na stronie czasopisma: https://www.panstwoispoleczenstwo.pl/recenzenci/

Publikacja pracy w Czasopiśmie jest bezpłatna.

Redakcja numerów Medycyna i Zdrowie Publiczne czasopisma „Państwo i Społeczeństwo”
Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
e-mail: medycynazp@afm.edu.pl