Państwo i Społeczeństwo
2023 (XXIII) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2023-2-011

 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I UZDOLNIENIA SPORTOWE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

 

Andrzej Rokicki
ORCID: 0000-0001-5074-0515
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych

 

Streszczenie

Artykuł jest analizą uzdolnień sportowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Aktywność ruchowa stanowi w życiu młodych ludzi ogromną wartość, szczególnie w czasach, kiedy z różnych przyczyn zaczyna ona zanikać
W artykule podkreślono, że sport i aktywność fizyczna to jedne z najbardziej niedocenianych instrumentów zmiany społecznej. Odgrywają one ważną rolę kulturową i zdrowotną. Wspólna pasja i uniwersalne zasady są naturalnie powiązane z edukacją, której w tym zakresie nigdy nie będzie za dużo.
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, sport, zdolność, uzdolnienia, talent, zabawa, edukacja prozdrowotna, zdrowie

Physical activity and sports talents of preschool and early school children

Abstract

The article is an analysis of the sports talents of preschool and early school children. Physical activity is of great value in the lives of young people, especially in times when, for various reasons, this activity begins to disappear.
The article emphasizes that sport and physical activity are one of the most underestimated instruments of social change. They play an important cultural and health role. A shared passion and universal principles are naturally associated with education which will never be too much in this area.
Key words: physical activity, sport, capability, abilities, talent, play, pre-health education, health