Państwo i Społeczeństwo
2023 (XXIII) nr 1

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2023-1-014

 

VENTRICULAR FIBRILLATION IN A PATIENT SUPPORTED BY A LEFT VENTRICULAR ASSIST DEVICE: A CASE REPORT ON THE CHALLENGE FOR NURSES

 

Irena Milaniak
ORCID: 0000-0002-6649-7545
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Faculty of Medicine and Health Sciences, Department of Nursing, Poland

Sylwia Wiśniowska-Śmiałek
ORCID: 0000-0002-7563-6586
Krakow Specialist Hospital Tchem. St. John Paul II, Clinical Department of Heart, Vascular Surgery and Transplantology, Poland

Izabela Górkiewicz-Kot
ORCID: 0000-0003-1989-430X
Krakow Specialist Hospital Tchem. St. John Paul II, Clinical Department of Heart, Vascular Surgery and Transplantology, Poland

Grzegorz Wasilewski
ORCID: 0000-0003-2371-114X
Krakow Specialist Hospital Tchem. St. John Paul II, Clinical Department of Heart, Vascular Surgery and Transplantology, Poland

Michał Kaleta
ORCID: 0000-0003-4829-5082
Krakow Specialist Hospital Tchem. St. John Paul II, Clinical Department of Heart, Vascular Surgery and Transplantology, Poland

Ferdynanda Krupa-Hübner
ORCID: 0009-0008-8312-782X
Krakow Specialist Hospital Tchem. St. John Paul II, Clinical Department of Heart, Vascular Surgery and Transplantology, Poland

Karol Wierzbicki
ORCID: 0000-0001-5802-4070
Krakow Specialist Hospital Tchem. St. John Paul II, Clinical Department of Heart, Vascular Surgery and Transplantology, Poland
Jagiellonian University – Medical College, Clinical Department of Heart, Vascular Surgery and Transplantology, Poland

 

Abstract

Left ventricular assist devices (LVADs) effectively manage advanced heart failure as a bridge to heart transplantation or as destination therapy. Ventricular arrhythmias remain common after LVAD implantation, and such treatment allows dangerous arrhythmias to be tolerated hemodynamically. The main aim of this study is to report a ventricular fibrillation (VF) episode in a patient supported by a LVAD in terms of nursing care.
A medical document review and review of the literature on VF were carried out. This case report describes the clinical data of a 61-year-old patient who had VF for several days.
Key words: ventricular fibrillation, a left ventricular assist device, nursing care

Migotanie komór u pacjenta z mechanicznym wspomaganiem układu krążenia. Opis przypadku dotyczący wyzwania dla pielęgniarek

Streszczenie

Urządzenia wspomagające lewą komorę (LVADs) skutecznie radzą sobie z zaawansowaną niewydolnością serca jako metoda pomostowania do przeszczepienia serca lub jako terapia docelowa. Komorowe zaburzenia rytmu pozostają częstym zjawiskiem po wszczepieniu LVAD, a takie leczenie może umożliwić hemodynamiczną tolerancję niebezpiecznych zaburzeń rytmu. Głównym celem pracy było przedstawienie opisu przypadku migotania komór (VF) u pacjenta z mechanicznym wspomaganiem układu krążenia w odniesieniu do opieki pielęgniarskiej.
Dokonano przeglądu dokumentacji medycznej i przeglądu piśmiennictwa dotyczącego VF u pacjentów z LVAD. W niniejszym opisie przypadku przedstawiono dane kliniczne 61-letniego pacjenta, u którego przez kilka dni występowały objawy VF.
Słowa kluczowe: migotanie komór, urządzenie wspomagające lewą komorę, opieka pielęgniarska