Państwo i Społeczeństwo
2023 (XXIII) nr 1

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2023-1-003

 

INFLUENCE OF THE LEVEL OF PHYSICAL FITNESS ON THE SYMPTOMS OF BACK PAIN SYNDROME

 

Jolanta Nawara
ORCID: 0000-0002-9205-0843
Orthopadie Centrum Liesing, Austria

Wojciech Dziedzic
ORCID: 0000-0002-7200-4938
Sana-Med, Poradnia Rehabilitacyjna, Kraków, Poland

Marta Dziadkowiec-Sądej
ORCID: 0000-0001-9352-1320
Zagórzanka, Pensjonat Rehabilitacyjno-Rekreacyjny, Mszana Dolna, Poland

Kamila Makulec
ORCID: 0000-0002-4423-0495
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Faculty of Medicine and Health Sciences, Division of Clinical Physiotheraphy, Poland

 

Abstract

Introduction: Spine pain syndrome, which significantly limits everyday functioning, is one of the most common symptoms of musculoskeletal disorders. The aim of this study is to assess the impact physical fitness has on the symptoms of back pain syndrome.
Material & Methods: A EUROFIT fitness testing battery was used to assess the fitness level of 34 participants with back pain. Measurements of aerobic fitness, lateral and sagittal mobility, strength, movement speed and precision were recorded, and the pain levels of the participants were taken into account.
Results: No statistically significant impact of physical fitness on back pain was noted.
Conclusions: Physical activity and fitness do not impact on the symptoms of back pain syndrome in any significant way. Further research into back pain syndrome is required in the future.
Key words: back pain, physical activity, fitness

Wpływ poziomu sprawności fizycznej na dolegliwości w zespole bólowym kręgosłupa

Streszczenie

Wprowadzenie: Zespół bólowy kręgosłupa, który znacznie ogranicza codzienne funkcjonowanie, jest jednym z najczęstszych objawów schorzeń narządu ruchu. Celem pracy była ocena wpływu sprawności fizycznej na objawy zespołu bólowego pleców.
Materiał i metody: Badaniami objęto 34 osoby cierpiące z powodu bólu pleców. W tym celu posłużono się baterią testów sprawnościowych EUROFIT. Pomiary wydolności tlenowej, ruchomości bocznej i strzałkowej, siły, szybkości i precyzji ruchu zostały zebrane i porównane z poziomem bólu uczestników badania.
Wyniki: Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu sprawności fizycznej na ból pleców.
Wnioski: Aktywność fizyczna i sprawność fizyczna nie wpływają w znaczący sposób na objawy zespołu bólowego pleców. W przyszłości potrzebne są dalsze badania nad zespołem bólowym pleców.
Słowa kluczowe: ból pleców, aktywność fizyczna, sprawność fizyczna