Państwo i Społeczeństwo
2022 (XXII) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2022-2-007

 

DALEKI WSCHÓD W EUROPEJSKIEJ ARCHITEKTURZE I SZTUCE OGRODOWEJ. MIĘDZY DOMEM A OGRODEM

 

Elżbieta Przesmycka
ORCID: 0000-0003-4190-9811
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych

 

Streszczenie

W artykule przedstawiono zarys wpływu kultury oraz sztuki chińskiej i japońskiej na kształtowanie europejskiej architektury i sztuki ogrodowej od XVII do XXI w. Na wybranych przykładach omówiono inspiracje i realizacje architektoniczno-ogrodowe oraz przedstawiono najważniejszych architektów wdrażających idee Dalekiego Wschodu w wybranych europejskich realizacjach.
Słowa kluczowe: Daleki Wschód, sztuka ogrodowa, architektura, ogrody chińskie i japońskie w Europie

The Far East in European architecture and garden art. Between house and garden

Abstract

The article presents an outline of the infl uence of Chinese and Japanese culture and art on the development of European architecture and garden art from the 17th to the 21st century. The inspirations and realizations of architecture and garden art are discussed on selected examples, the most important architects who implemented the ideas of the Far East in selected European realizations are presented.
Key words: Far East, garden art, architecture, Chinese and Japanese gardens in Europe