Państwo i Społeczeństwo
2022 (XXII) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2022-2-005

 

JAPOŃSKA OAZA ARCHITEKTURY W SZWAJCARII. CENTRUM NAUKI ROLEX – ROLEX LEARNING CENTER (RLC), LOZANNA, SZWAJCARIA (SANAA / KAZUYO SEJIMA + RYUE NISHIZAWA)

 

Bartosz Haduch
ORCID: 0000-0001-7033-5058
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych

 

Streszczenie

Artykuł przedstawia historię oraz szerszy kontekst powstania eksperymentalnego obiektu edukacyjnego – Centrum Nauki Rolex (Rolex Learning Center, RLC) w ramach Politechniki Federalnej w Lozannie (EPFL). Budynek zaprojektowany przez japońskich architektów z biura SANAA – Kazuyo Sejimę i Ryue Nishizawę, jest przykładem realizacji radykalnej wizji na pograniczu kultur Wschodu i Zachodu. Unikatowe rozwiązania urbanistyczne, funkcjonalne, formalne i konstrukcyjne mogą być cenną inspiracją oraz punktem odniesienia dla architektów oraz studentów opracowujących projekty związane z edukacją.
Słowa kluczowe: architektura japońska, centrum edukacyjne Rolex – RLC, nauka, topografia

Japanese oasis of architecture in Switzerland. Rolex Learning Center (RLC), Lausanne, Switzerland (SANAA / Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa)

Abstract

The article presents the history and the wider context of the creation of an experimental educational
facility – the Rolex Learning Center (RLC) at the EPFL polytechnic in Lausanne, Switzerland. The building designed by Japanese architects – SANAA / Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa is an example of the
implementation of a radical vision on the border of eastern and western cultures. Unique urban, functional, formal and structural solutions can be a valuable inspiration and point of reference for architects and students developing projects related to education.
Key words: Japanese architecture, Rolex Learning Center – RLC, science, topography