Państwo i Społeczeństwo
2022 (XXII) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2022-2-002

 

KONCEPCJE REWITALIZACJI TRZECH FRAGMENTÓW DZIELNICY CHAOYANG W PEKINIE: RITAN PARKU, ULICY YABAOLU I MECZETU NANXIAPO. O NOWATORSKICH DOŚWIADCZENIACH POLSKO-CHIŃSKICH WARSZTATÓW PROJEKTOWYCH

 

Katarzyna Banasik-Petri
ORCID: 0000-0002-2375-920X
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych

Piotr Urbanowicz
ORCID: 0000-0002-8950-8358
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych

 

Streszczenie

W ramach współpracy Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z Tsinghua University School of Architecture w Pekinie zorganizowane zostały polsko-chińskie warsztaty projektowe, które odbyły się w semestrze letnim w 2019 r. Tematami były zagadnienia wynikające z transformacji ekonomicznej, gospodarczej i kulturowej Pekinu, w konsekwencji implikującej konieczność znalezienia nowych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych. Polscy i chińscy studenci pod kierunkiem kadry naukowej swoich uczelni opracowali koncepcyjne projekty rewitalizacji trzech wybranych obszarów miejskich w dzielnicy Chaoyang w Pekinie: Ritan Parku, ulicy Yabaolu i obszaru meczetu Nanxiapo. Na prace projektowe przewidziano jeden semestr. Efekty warsztatów zostały zaprezentowane w czasie przeglądu prac w czerwcu 2019 r. na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych KAAFM, który chińscy studenci odwiedzili wraz ze swoim koordynatorem projektu. Celem artykułu jest analiza doświadczeń zgromadzonych podczas pracy dydaktycznej, porównanie efektów rozwiązań projektowych polskich i chińskich studentów, określenie różnic wynikających z odmiennych kultur i podejść projektowych oraz przedstawienie uzyskanych rezultatów.
Słowa kluczowe: współczesna architektura Chin, rewitalizacja w Chinach, Pekin, Ritan Park, ulica Yabaolu, islamska architektura w Chinach

Concepts of revitalization of three parte of Chaoyang districts in Beijing: Ritan Park, Yabaolu Street and the Nanxiapo Mosque. The experiences of Polish – Chinese design workshops

Abstract

In 2019, during the summer semester, the Architecture Faculty of Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University and Tsinghua University School of Architecture in Beijing organized design workshops as a part of the cooperation between the two institutes. The topics of the workshops entailed the need to find urban and architectural solutions as a response to Beijing’s economic and cultural transformations. Under the guidance of the academic staff of their universities, Polish and Chinese students developed conceptual projects to revitalize three selected urban areas in the Chaoyang district in Beijing: Ritan Park, Yabaolu Street, and the Nanxiapo Mosque area. One semester was scheduled to work on design work. The results of the workshops were demonstrated on June 2019 at the Architecture Faculty of Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, also attended by Chinese students and their project coordinators. The article aims to analyze the experiences from the didactic work, compare the effects of Polish and Chinese students’ design solutions, identify differences between cultures and approaches to the project, and to present the results.
Key words: contemporary Chinese architecture, revitalization in China, Beijing, Ritan Park, Yabaolu Street, Islamic architecture in China