Państwo i Społeczeństwo
2022 (XXII) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2022-2-001

 

O ANNIE PALEJ, ARCHITEKTURZE I ŻYCIU.
TRÓJGŁOS Z ANNĄ PALEJ NIEOBECNĄ – WCIĄŻ OBECNĄ

 

Anna Franta
ORCID: 0000-0001-6351-8622
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

Grażyna Schneider-Skalska
ORCID: 0000-0002-5539-2326
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury