Państwo i Społeczeństwo
2022 (XXII) nr 1

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2022-1-015

 

NORDIC WALKING JAKO UNIWERSALNY TRENING W REHABILITACJI – PRZEGLĄD DONIESIEŃ

 

Ewa Strój
ORCID: 0000-0001-6822-5810
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zakład Kinezyterapii i Terapii Manualnej

Grzegorz Błażejewski
ORCID: 0000-0002-5402-5014
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zakład Kinezyterapii i Terapii Manualnej

 

Streszczenie

Konsekwencje braku aktywności fizycznej oraz siedzącego trybu życia coraz większego kręgu ludzi stanowią obciążenie systemu zdrowia publicznego w skali światowej. Niedostateczna ilość ruchu sprzyja powstawaniu wielu chorób, uciążliwych dolegliwości, obniżeniu jakości i długości życia. Trening marszowy bazuje na naturalnym ruchu, jakim jest chód. Przeprowadzono wiele badań wskazujących na korzyści płynące z treningu nordic walkingu w poszczególnych jednostkach chorobowych. Aktywność fizyczna ma działanie terapeutyczne wówczas, gdy forma ćwiczeń ruchowych zostanie dobrana stosownie do konkretnego przypadku. Poleca się wcześniejsze wykonanie odpowiednich badań oraz ustalenie właściwej intensywności treningu. W artykule dokonano przeglądu publikacji naukowych dotyczących wpływu nordic walkingu na zdrowie, opublikowanych w recenzowanych czasopismach, z wykorzystaniem baz PubMed, NCBI, PMC, ScienceDirect, Oxford Academic Journals i MDPI.
Słowa kluczowe: nordic walking, fizjoterapia, rehabilitacja

Nordic Walking as universal training in rehabilitation – an overview of reports

Abstract

A lack of physical activity and a sedentary lifestyle are a burden to the public health system throughout the world. An insufficient amount of exercise contributes to the development of conditions, troublesome ailments, and a reduction in the quality and length of life. Walking training is based on the natural movement of walking. There have been many studies showing the benefits of Nordic Walking training for individual conditions. Physical activity has a therapeutic effectif the form of physical exercise is matched properly to the specific case. It is recommended that appropriate tests be carried out in advance to determine the appropriate intensity of training. Scientific articles published in peer-reviewed journals were reviewed. The online databases PubMed, NCBI, PMC, ScienceDirect, Oxford Academic Journals and MDPI include research and review papers written in Polish and English.
Key words: Nordic Walking, physiotherapy, rehabilitation