Państwo i Społeczeństwo
2022 (XXII) nr 1

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2022-1-014

 

SINGLE INCISION ENDOSCOPIC SURGERY (SIES) IN INGUINAL HERNIA REPAIR. A TECHNICAL REVIEW

 

Oleksii Potapov
ORCID: 0000-0002-0791-7941
State Scientific Institution “Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kiev, Ukraine

Sergii Kosiukhno
ORCID: 0000-0002-2950-9279
State Scientific Institution “Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kiev, Ukraine

Dmytrii Mykhalchuk
State Scientific Institution “Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kiev, Ukraine

Oleksandr Kalashnikov
ORCID: 0000-0002-8224-8039
State Scientific Institution “Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kiev, Ukraine

Ivan Todurov
ORCID: 0000-0001-6170-6056
State Scientific Institution “Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kiev, Ukraine

Andrzej L. Komorowski
ORCID: 0000-0002-5763-7921
University of Rzeszów, College of Medicine, Rzeszów, Poland

 

Abstract

The Transabdominal Preperitoneal (TAPP) and Total Extraperitoneal (TEP) methods of inguinal hernia repair are well known throughout the world. The idea of combining these methods with single incision endoscopic surgery is exciting but poses important questions regarding the level of technical difficulties, learning curve and instrumentation currently available. In this article we review the solutions currently available to the obstacles that hinder the single incision endoscopic approach to TAPP and TEP inguinal hernia from becoming widely accepted.
Key words: inguinal hernia, single incision laparoscopic surgery, TAP, TEPP

Chirurgia endoskopowa z pojedynczego cięcia w powłokach w leczeniu przepuklin pachwinowych. Przegląd aspektów technicznych

Streszczenie

Metody przezbrzusznej przedotrzewnowej (TAPP) i całkowitej pozaotrzewnowej (TEP) naprawy przepukliny pachwinowej są dobrze znane na całym świecie. Pomysł połączenia tych metod z chirurgią endoskopową wykorzystującą pojedyncze nacięcie w powłokach jamy brzusznej jest bardzo interesujący, ale wiążą się z nim ważne pytania dotyczące poziomu trudności technicznych, krzywej uczenia się i dostępnego obecnie oprzyrządowania. W niniejszym artykule autorzy omawiają dostępne obecnie rozwiązania mogące pomóc w ograniczeniu przeszkód, które utrudniają dostęp endoskopowy z pojedynczym nacięciem w powłokach w leczeniu przepukliny pachwinowej TAPP i TEP.
Słowa kluczowe: przepuklina pachwinowa, chirurgia laparoskopowa z pojedynczego cięcia w powłokach, TAPP, TEP