Państwo i Społeczeństwo
2022 (XXII) nr 1

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2022-1-003

 

mRNA EXPRESSIONS MMP-2 AND MMP-9 AS POTENTIAL MOLECULAR MARKERS FOR DISTINGUISHING THE BOUNDARY BETWEEN TUMOUR AND NORMAL TISSUE IN BASAL CELL CARCINOMA

 

Anna Goździalska
ORCID: 0000-0002-9887-7411
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Faculty of Health and Medical Studies, Division of Medical Cosmetology, Krakow, Poland

Małgorzata Pasek
ORCID: 0000-0002-5638-5582
University of Applied Sciences in Tarnow, Faculty Of Health Sciences, Department of Nursing, Tarnów, Poland

Małgorzata Jochymek
ORCID: 0000-0003-2189-6419
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Faculty of Health and Medical Studies, Krakow, Poland

Magdalena Goździalska
ORCID: 0000-0002-8954-8093
Medical University of Warsaw, Student’s Science Society of the Department of Infectious and Tropical Diseases and Hepatology, Warsaw, Poland

 

Abstract

Introduction: Non-melanoma skin cancers (NMSC) are the most common malignant neoplasms, the number of which continues to increase. BCC is characterized by slow growth, its main clinical feature being that it infiltrates adjacent tissues and destroys adjacent structures.
Material and methods: The expression of mRNA transcripts for collagen types I, IV and MMP-2 and MMP-9 were compared in skin biopsies from patients with BCC of the skin and in the biopsies of healthy skin from the tumour margin. The study involved seventy patients diagnosed with BCC.
Results: The differences between mRNA expressions for MMP-2 and MMP-9, type Icollagen and type IV collagen were investigated in nodular and infiltrative BCC both in tumour tissue samples and normal tissue samples taken from the tumour margins of the same patients.
Conclusions: Significantly higher levels of mRNA expressions for type I collagen, MMP-2 and MMP-9, as well as consistently lower levels of mRNA expression for type IV collagen in tumour tissue compared to tumour margin tissue obtained from the same patients, were identified in both types of BCC. These differences indicate a different role for collagen I and collagen IV in the pathomechanism of BCC.
Key words: BCC, MMPs, molecular markers, collagen type I and IV

mRNA dla MMP-2 i MMP-9 jako potencjalne markery molekularne pozwalające na rozróżnienie granicy między guzem a tkanką prawidłową w przypadku raka BCC

Streszczenie

Wprowadzenie: Nieczerniakowe nowotwory skóry (NMSC) są najczęstszymi nowotworami złośliwymi, których liczba stale rośnie. BCC charakteryzuje się powolnym wzrostem, a główną cechą kliniczną tego guza jest naciekanie okolicznych tkanek i niszczenie sąsiadujących struktur.
Materiał i metody: Ekspresję transkryptów mRNA dla kolagenu typu I i IV oraz MMP-2 i MMP-9 porównano w biopsjach skóry od pacjentów z BCC skóry oraz w biopsjach zdrowej skóry z marginesu guza. W badaniu wzięło udział 70 pacjentów, u których zdiagnozowano BCC.
Wyniki: Stwierdzono różnice między ekspresją mRNA dla MMP-2 i MMP-9, kolagenu typu I i IV w BCC guzkowym i naciekowym w próbkach tkanek nowotworowych i tkanek prawidłowych pobranych z marginesów guza tych samych pacjentów.
Wnioski: Istotnie wyższe poziomy ekspresji mRNA dla kolagenu typu I, MMP-2 i MMP-9, a także zawsze niższe poziomy ekspresji mRNA dla kolagenu typu IV w tkance nowotworowej w porównaniu z tkanką marginesu guza uzyskaną od tych samych pacjentów wykazano w obu typach BCC. Postrzegane różnice wskazują na inną rolę kolagenu I i kolagenu IV w patomechanizmie BCC.
Słowa kluczowe: BCC, MMP, markery molekularne, kolagen typu I i IV