Państwo i Społeczeństwo
2021 (XXI) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2021-2-003

 

Monika Bachowska [ORCID: 0000-0001-7918-9958]
Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 

TWÓRCZOŚĆ MUZYCZNA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM – W CZASACH PANDEMICZNYCH I POMIMO NICH

Streszczenie
W artykule omówiono temat aktywności artystycznej dziecka, wynikającej z jego osobistych potrzeb ekspresyjnych. Działanie twórcze angażuje przede wszystkim funkcje, motoryczne i zmysłowe, a także życie uczuciowe, wyobraźnię, potrzebę naśladowania. Mowa jest też o rozwoju muzycznym dziecka na poszczególnych etapach jego wzrastania oraz o stosowanych formach aktywności w edukacji muzycznej. Artykuł wyszczególnia formy działań twórczych wykorzystywanych na etapie wychowania przedszkolnego. Ukazuje aspekt rozwoju muzycznego w czasach zagrożenia epidemiologicznego.
Słowa kluczowe: muzyka, przedszkole, pandemia, edukacja muzyczna, formy aktywności

Musical creativity of preschool children – in pandemic times and despite of them
Abstract
The article says about child’s artistic activity resulting from his personal expressive needs. In particular, creative activity engages all functions, motor and sensual, as well as emotional life, imagination, and the need to imitate. The text also concerns the musical development of the child at individual stages of his growth and the forms of activity used in music education. The article details the forms of creative activities used at the pre-school education stage. It portrays the aspect of children’s development in times of pandemic.
Key words: music, nursey scholl, pandemic, music education, activities

Pobierz artykuł w PDF