Państwo i Społeczeństwo
2021 (XXI) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2021-2-001

 

Krystyna Grzesiak [ORCID: 0000-0001-7048-8636]
Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO W POLSCE W CZASIE PANDEMII COVID-19

Streszczenie
Celem artykułu jest opis wpływu ograniczeń związanych z Covid-19 na działalność placówek wychowania pozaszkolnego w Polsce. W opracowaniu zaprezentowano formy pracy podejmowane przez nauczycieli w czasie zamknięcia placówek. Opisano trudności związane z pracą zdalną, ale wskazano też aspekty pozytywne tego stanu rzeczy. Zwrócono uwagę na wsparcie, jakie w tym trudnym okresie dzieci i młodzież otrzymywały od nauczycieli.
Słowa kluczowe: czas wolny, edukacja zdalna, placówka wychowania pozaszkolnego, pandemia Covid-19

Leisure-time institutions during the pandemic time in Poland
Abstract
The description of the influence connected with Covid-19 pandemic on the function of the leisure-time institutions in Poland is the main goal of a paper. There were presented some forms undertaken by teachers during the closed leisure-time institutions. Some difficulties connected with the distance work were described and some positive aspects of this period was showed. It was accentuated that a support which was given by teachers to the children and the youth in this difficult period was valuable
Key words: leisure time, remote education, leisure-time institution, Covid-19 pandemic

Pobierz artykuł w PDF