Państwo i Społeczeństwo
2021 (XXI) nr 1

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2021-1-016

 

Ruslan Zavatskyi [ORCID: 0000-0002-5352-9536]
Anna Józefiak [ORCID: 0000-0003-3968-473x]
Magdalena Szczepanik [ORCID: 0000-0001-5550-0860]
Krzysztof Korneta [ORCID: 0000-0003-0433-5695]
Zakład Chirurgii, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

 

OLBRZYMIA PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO Z PRZEMIESZCZENIEM TRZUSTKI DO KLATKI PIERSIOWEJ U CHOREGO NA SARS-COV-2

Streszczenie
Przepuklina rozworu przełykowego charakteryzuje się przejściem narządów jamy brzusznej do klatki piersiowej przez rozszerzenie się kanału występującego fizjologicznie w przeponie. Przepuklina rozpoznana w wieku dorosłym może być bezobjawowa. U niektórych pacjentów występują objawy choroby refluksowej, takie jak: zgaga, odbijanie, ból zamostkowy. W przypadku wieloletniego utrzymania się dolegliwości może dojść do zwężenia przełyku, nadżerek śluzówki przełyku, a nawet do uwięźnięcia przepukliny stanowiącego bezpośrednie zagrożenie życia. Zawartość worka przepuklinowego mogą stanowić różne narządy jamy brzusznej. W pracy opisano przypadek 79-letniego chorego z olbrzymią przepukliną rozworu przełykowego z przemieszczeniem trzustki do klatki piersiowej i z aktywnym zakażeniem SARS-CoV-2.
Słowa kluczowe: przepuklina rozworu przełykowego, metoda Nissena, SARS-CoV-2

Giant hiatal hernia with transposition of the pancreas into the thoracic cavity in a patient with SARS-CoV-2 infection
Abstract
Hiatal hernias are characterized by the passage of the abdominal organs into the thoracic cavity through the natural expansion of the diaphragm. A hernia diagnosed in adulthood may be asymptomatic. Some patients experience symptoms of acid reflux such as heartburn, belching, and retrosternal pain. If the symptoms persist for many years, the esophagus may be narrowed, including erosions resulting from reflux, and even hernia incarceration, with the development of life-threatening gastrointestinal obstruction. Extensive hiatal hernias can contain many abdominal organs. In this paper we present the clinical case of a 79-years old patient with a diagnosis of sliding hiatal hernia of the diaphragm with displacement of the pancreas to the chest and an active SARS-CoV-2 infection.
Key words: hiatal hernia, Nissen procedure, SARS-CoV-2

Pobierz artykuł w PDF