Państwo i Społeczeństwo
2021 (XXI) nr 1

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2021-1-015

 

Aleksandra Kisiel (1) [ORCID: 0000-0002-7994-1342]
Agata Wojnarowicz (1) [ORCID: 0000-0002-1772-7308]
Andrzej L. Komorowski (2) [ORCID: 0000-0002-5763-7921]
1. Klinika Chirurgii Ogólnej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
2. Zakład Chirurgii, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

 

PIERWOTNY CHŁONIAK WĄTROBY POWIKŁANY PERFORACJĄ PRZEWODU POKARMOWEGO U CHOREJ Z AKTYWNĄ INFEKCJĄ SARS-COV-2

Streszczenie
Pierwotny chłoniak wątroby jest rzadką chorobą nowotworową ustępującą znacznie częstotliwością występowania wtórnym zmianom w przebiegu chorób limfoproliferacyjnych. Rozpoznanie jest zazwyczaj stawiane późno z powodu braku charakterystycznych objawów. W niektórych przypadkach objawy chorób współistniejących mogą pomóc w ustaleniu rozpoznania. W artykule przedstawiono przypadek 70-letniej chorej ze świeżo rozpoznanym chłoniakiem wątroby zakwalifikowanej do pilnej operacji ze względu na perforację wrzodu żołądka w przebiegu aktywnego zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Słowa kluczowe: pierwotny chłoniak wątroby, perforacja przewodu pokarmowego, wrzód żołądka, SARS-CoV-2

Gastric perforation in a patient with primary hepatic lymphoma and an active SARS CoV-2 infection
Abstract
Primary hepatic lymphoma is a rare occurrence as the liver is typically the location of lymphoproliferative diseases in their advanced stages. Usually the diagnosis is made late due to the lack of characteristic symptoms, but in some cases co-existing diseases may guide us to the diagnosis. We report the case of a 70- year-old patient in whom primary hepatic lymphoma was recently diagnosed and surgery for gastric ulcer perforation had to be performed in the presence of a concurrent active SARS-CoV-2 infection.
Key words: primary hepatic lymphoma, gastrointestinal perforation, gastric ulcer, SARS-CoV-2

Pobierz artykuł w PDF