Państwo i Społeczeństwo
2021 (XXI) nr 1

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2021-1-014

 

Michał Idec [ORCID: 0000-0003-4731-4464]
Piotr Szymczak [ORCID: 0000-0002-0548-6092]
Jagoda Dąbrowska [ORCID: 0000-0001-7544-9441]
Klinika Chirurgii Ogólnej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 

UCHYŁKOWATOŚĆ JELITA CIENKIEGO U PACJENTA Z UWIĘŹNIĘTĄ PRZEPUKLINĄ RICHTERA

Streszczenie
Choroba uchyłkowa jelita cienkiego jest rzadką przyczyną objawów ostrego brzucha. U większości pacjentów przebiega nie dając żadnych objawów. W opisywanym przypadku uchyłki jelita cienkiego zostały odkryte przypadkowo podczas operacji uwięźniętej przepukliny typu Richtera.
Słowa kluczowe: przepuklina Richtera, uchyłkowatość jelita cienkiego

Jejunal divertucular disease in a patient with a strangulated Richter’s hernia
Abstract
Jejunal diverticulosis is a rare condition which can be manifested in diff erent ways. The majority of patients have no symptoms at all. In our case multiple diverticulosis of the jejunum was an incidental fi nding during an operation performed due to a strangulated Richters hernia.
Key words: Richter’s hernia, Jejunal diverticular disease

Pobierz artykuł w PDF