Państwo i Społeczeństwo
2021 (XXI) nr 1

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2021-1-011

 

Zakaria Kebir (1) [ORCID: 0000-0003-0309-0649]
Rodolfo Romero Vece (1) [ORCID 0000-0001-6325-0670]
Daniel Badaro (2) [ORCID: 0000-0003-0323-1632]
Jean Marc Catheline (1) [ORCID: 0000-0001-6711-6014]
1. Department of Digestive Surgery, Centre Hospitalier de Saint-Denis, Saint-Denis
2. Department of Pathological Anatomy, Centre de Pathologie BICHAT, Paris

 

GALLBLADDER DUPLICATION WITH GALLSTONE MIGRATION. A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW

Abstract
Congenital gallbladder anomalies and variations in their anatomical position are associated with an increased risk of complications after laparoscopic cholecystectomy. A 28-year-old female patient with no previous medical history, presented to the emergency department with complaints of epigastric pain, radiating to the back, associated with constipation, and progressively increasing in intensity over 5 days. No gallstones were visualized in the distal CBD. Neither any pancreatic mass, nor dilation of the main pancreatic duct was identified. A voluminous gallstone of 20 mm in the gallbladder and multiple microlithiasis in the gallbladder neck were identified. The diagnosis of symptomatic cholelithiasis with gallstone migration was retained, and the decision was taken to hospitalize the patient in order to institute symptomatic treatment and to carry out further investigations to explore the etiology of the CBD dilatation. On MRCP the presence of a congenitally folded gallbladder, containing gallstones was confi rmed. The decision was made to operate on the patient one month later by laparoscopy. A laparoscopic cholecystectomy was performed one month later, on an outpatient basis. The surgery was carried out without any difficulty, and Calot’s triangle was dissected relatively easily.
Key words: gallbladder duplication, gallstones, biliary tree anatomy

Zdwojenie pęcherzyka żółciowego z migracją kamienia. Opis przypadku z przeglądem literatury
Streszczenie
Wrodzone anomalie i odmiany anatomiczne pęcherzyka żółciowego są elementem ryzyka powikłań podczas cholecystektomii laparoskopowej. Do SOR została przyjęta 28-letnia pacjentka bez wcześniejszego wywiadu, skarżąca się na bóle w nadbrzuszu promieniujące do pleców połączone z zaparciami, nasilające się w ciągu 5 dni. Nie stwierdzono kamicy w dystalnej części przewodu żółciowego wspólnego (PŻW). Nie stwierdzono również zmian guzowatych w trzustce ani poszerzenia przewodu trzustkowego. Stwierdzono natomiast duży, 20 mm kamień w pęcherzyku oraz drobną kamicę w szyi pęcherzyka. Postawiono rozpoznanie objawowej kamicy pęcherzyka żółciowego z migracją kamienia i podjęto decyzję o hospitalizacji i leczeniu objawowym w celu poszerzenia diagnostyki poszerzenia PŻW. W badaniu MRI dróg żółciowych stwierdzono wrodzoną duplikację pęcherzyka żółciowego. Chora została zakwalifikowana do planowej laparoskopowej cholecystektomii miesiąc później w ramach pobytu jednodniowego. Zabieg przebiegł bez powikłań ze względnie prostym preparowaniem struktur trójkąta Calota.
Słowa kluczowe: zdwojenie pęcherzyka żółciowego, kamica pęcherzykowa, anatomia dróg żółciowych

Pobierz artykuł w PDF